Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 11 став 1. тачка 2. и ставом 6. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), ставља на увид јавности листу пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање.

Примедбе и предлози у вези са пријављеним кандидатима могу се доставити у року од 15 дана од дана стављања листе кандидата на увид јавности, на адресу Конференција академија и високих школа Србије, Булевар Михајла Пупина бр. 2, источни улаз, V спрат, канцеларија 568, 11070 Нови Београд, непосредно или препорученом пошиљком као и електронском поштом на адресу konferencija@kasss.rs

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

1.Александар Булајић

2. Андријана Ђурђевић

3. Бобан Дашић

4. Борис Сиљковић

5. Бранко Бошковић

6. Вера Милошевић

7. Владан Ђулаковић

8. Владимир Балтић

9. Горан Дикић

10. Ђорђе Диховични

11. Ђорђе Михаиловић

12. Зорица Милановић

13. Ива Деспотовић

14. Јулија Авакумовић

15. Марија Перић

16. Предраг Дробњак

17. Предраг Ралевић

18. Сања Петронић

19. Татјана Маринковић

ВЕСТИ

Конференција академија и високих школа Србије постала део ISBN система

18.09.2023

Конференција академија и високих школа Србије постала део ISBN система У значајном кораку ка уна[...]

НОВИ САСТАНАК КОФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА И ВИСОКИХ ШКОЛА У ПАЛАТИ СРБИЈА

06.09.2023

Одржан је нови састанак КАССС-а, трећи у низу, посвећен организацији Међународне Интердисциплинарне[...]

Пуштен у рад сајт конференције CCHE

07.08.2023

Велико нам је задовољство да објавимо да је Интернационална Мултидисциплинарна конференција “Challe[...]

Нови логотип за непромењене вредности КАССС-а

03.08.2023

Нови логотип за Конференцију академија струковних студија Србије осмишљен је као модернизација трен[...]

Активности КАССС-а представљене у Гласнику Eurashe

03.08.2023

О активностима КАССС-а, вест је објавио Еурасхе у јулском издању њиховог гласника. У гласнику број [...]