IV СКУПШТИНА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Дана 05.04.2012. године одржана је IV скупштина Конференције академија струковних студија Србије.

Седници је присуствовао проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете и науке.

Скупштини је присуствовало 46 представника високих школа струковних студија Србије.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са III седнице Скупштине КАССС-а одржане дана 19.10.2011. године;
  2. Усвајање термина за полагање квалификационог испита за упис студената у прву годину студија за школску 2012/2013. годину;
  3. Измене Статута Конференције академија струковних студија Србије;
  4. Разматрање и усвајање предлога Нацрта минималних услова за избор наставника на струковним студијама, по пољима;
  5. Усвајање финансијског извештаја за 2011. годину;
  6. 6. Усвајање финансијског плана за 2012. годину
    – Предлог за финансирање Конференције академија струковних студија Србије;
  7. Текућа питања.

Скупштином Конференције председава др Ружица Станковић, професор, председник КАССС-а.

Записник са Скупштине 05.04.

ВЕСТИ

Одржан трећи састанак - међународна сарадња и писање пројеката

05.05.2021

Дана 28.04.2021. године у Палати “Србија” одржан је трећи састанак са темом – међународна сарадња и[...]

Састанак - међународна сарадња и писање пројеката

19.04.2021

Дана 09.04.2021. године у Палати "Србија" одржан је састанак са темом - међународна сарадња и писањ[...]

Изабран председник Конференције академија и високих школа Србије

29.01.2021

На четрдесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 2[...]

Расписан oглас за избор председника КАССС-а - ОГЛАС

07.12.2020

Дана 7.12.2020. год. расписан је оглас за избор председника КАССС-а - ОГЛАС. [...]

Стручна пракса у предузећу- један од најбољих начина да се пронађу нови таленти

07.11.2018

Бројне студије показују да мала и средња предузећа тешко проналазе одговарајући радни кадар,  што ог[...]