IV СКУПШТИНА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Дана 05.04.2012. године одржана је IV скупштина Конференције академија струковних студија Србије.

Седници је присуствовао проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете и науке.

Скупштини је присуствовало 46 представника високих школа струковних студија Србије.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са III седнице Скупштине КАССС-а одржане дана 19.10.2011. године;
  2. Усвајање термина за полагање квалификационог испита за упис студената у прву годину студија за школску 2012/2013. годину;
  3. Измене Статута Конференције академија струковних студија Србије;
  4. Разматрање и усвајање предлога Нацрта минималних услова за избор наставника на струковним студијама, по пољима;
  5. Усвајање финансијског извештаја за 2011. годину;
  6. 6. Усвајање финансијског плана за 2012. годину
    – Предлог за финансирање Конференције академија струковних студија Србије;
  7. Текућа питања.

Скупштином Конференције председава др Ружица Станковић, професор, председник КАССС-а.

Записник са Скупштине 05.04.

ВЕСТИ

Састанак Конференције академија и високих школа и представника Комисије за акредитацију и проверу квалитета

15.03.2023

Конференција академија и високих школа, у сарадњи са председником Комисије за акредитацију и провер[...]

Састанак КАССС-а и НАТ-а - припрема акредитације

09.12.2022

Конференција академија и високих школа Србије, у сарадњи са директорком НАТ-а проф. др Аном Шијачки[...]

Листа пријављених кандидата за члана Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању

13.12.2021

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 16 став 2. тачка 2. и ставом 5. З[...]

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

13.12.2021

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 11 став 1. тачка 2. и ставом 6. З[...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

18.11.2021

Јавни-позив-за-пријављивање-кандидата-за-члана-УО-НАТПреузми Образац-за-пријављивање-кандидата-з[...]