ВЕСТИ

Стручна пракса у предузећу- један од најбољих начина да се пронађу нови таленти

Бројне студије показују да мала и средња предузећа тешко проналазе одговарајући радни кадар,  што ограничава њихове могућности за рад, а истовремено повећава трошкове. С друге стране, високе струковне школе не прилагођавају наставни план са захтевима тржишта, што за последицу има да не могу студентима пронаћи одоговарајуће место у великом броју малих и средњих предузећа. Чињеница је да Европа у целости пати од високе стопе незапослености – то је феномен познат као јаз између вештина. Другим речима, вештине које поседује радно способно становништво углавном се не поклапају са вештинама које би требало да имају запослени.

Learntowork.eu је иницијатива САПС пројекта основаног од стране Ерасмус+ програма за подршку, реализован у сарадњи 10 тимова из различитих земаља Европе, укључујући и Републику Србију. Основни циљеви пројекта су да помогне у дефинисању и структуирању стручне праксе кроз усклађивање високошколских установа и малих и средњих предузећа, као и да промовише вид учења за мала и средња предузећа.

Недавне студије су показале да студенти практиканти добијају најновија техничка и научна сазнања уколико под менторством решавају реалне проблеме у предузећима, те они на тај начин добијају практична знања која уклапају у свеопште теоријско знање из одговарајуће материје. То резултује бољом продуктивношћу и услугама, ширењем позитивније слике о брендовима као и повећању профита, што значи да је ово дугорочно улагање у одрживост радне организације.

„Конференција академија високих школа Србије, која броји 61 високу школу Србије, има позитивна искустава када је у питању реализација студентске праксе. У нашој асоцијацији постоји сарадња са малим и средњим предузећима. Један од најзначајнијих резултата студентске праксе јесте чињеница да одређен се број студената након обављене праксе запослио у предузеће у којем је обављао праксу. Сарадња са привредом нам помаже у сагледавању материје коју је неопходно уврстити у планове и програме студијских програма како би се пратили трендови са привредом“ – Бранко Савић, директор Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду и председник Конференција академија и високих школа.

Пројекат развија наставне материјале који су усклађени са потребама малих и средњих предузећа, а истовремено развија и побољшава постојеће процедуре високошколских институција како би оне у највећој мери подржавале студентску праксу.

Као један од добрих примера можемо навести Алат за осигурање квалитета стручне праксе (https://learntowork.eu/kvalitetan-programski-alat-za-strucnu-praksu/?lang=sr#toggle-id-1) који омогућава да се на једноставан начин управља процесом праксе на релацији високошколска установа и предузеће како би се осигурао квалитет стручне праксе и добра сарадња између ових институција. Овај алат је базиран на систему квалитета и развијен је у два правца: на унутрашњем плану везано за структуирање организациониох процеса за успешну сарадњу институција у циљу реализације праксе, као и на спољашњем плану у циљу обезбеђивања квалитета и транспарентности.

Више информација о стручној пракси се може сазнати на адреси https://learntowork.eu/?lang=sr. Ово може подстаћи Вашу компанију да развије своју процедуру стручне праксе.

Листа пријављених кандидата за члана Управног одбора Националног акредитационог тела

На основу члана 16. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број 88/2017) једног члана Управног одбора Националног акредитационог тела предлаже Конференција академија и високих школа из реда професора струковних студија. По истеку рока за пријављивање кандидата, ставља се на увид јавности листа пријављених канидата за члана Управног одбора Националног акредитационог тела из реда професора струковних студија.

 1. др Маринковић Татјана, професор струковних студија
 2. др Марковић Богдан, професор струковних студија
 3. др Миливојчевић Мирољуб, професор струковних студија
 4. др Милошевић Вера, професор струковних студија
 5. др Пецић Љиљана, професор струковних студија
 6. др Ранчић Милорад, професор струковних студија
 7. др Сретковић Љиљана, професор струковних студија

Календар конференција у организацији високих школа струковних студија

Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ из Крушевца организује конференцију „Трендови у пословању 2018. године“.

У питању је национална научно – стручна конференција са међународним учешћем. Сви прихваћени радови се објављују у Зборнику резимеа који носи 0,5 бодова и који је категорије М64, као и у Зборнику радова који има категорију М63 и носи 1 бод.
Конференција се одржава 17. маја 2018. године, а место одржавања је Бизнис инкубатор центар Крушевац, улица Јасички пут бб.

Детаљније информације о конференцији

Упутство за писање рада

 

Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу организује конференцију „Васпитач у 21. веку“

Висока школа за васпитаче струковних студија организује Конференцију Васпитач у 21. веку у трајању од два дана савког последњег петка и суботе у месецу марту.
Ове године Конференција Васпитач у 21. веку биће одржана у Сокобањи у хотелу Моравица 29. и 30. марта. Ова Конференција биће четрнаеста по реду. Конференција се сваке године акредитује код Завода за унапређење образовања и васпитања.

Детаљније информације о конференцији

 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” из Вршца организује 24. округли сто са темом „Достигнућа и перспективе у образовању даровитих“

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” из Вршца у сарадњи са Универзитетом „Аурел Влајку” из Арада, Педагошким факултетом из Марибора, Универзитетом „Св. Климент Охридски” из Битоле и Универзитетом Метрополитен из Манчестера, позивају Вас да се укључите и дате свој научни допринос 24. округлом столу. Тема скупа: Достигнућа и перспективе у образовању даровитих. Време и место одржавања: 29. 6. 2018. године у Вршцу.

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов из Вршца

 

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент организује Научно стручни скуп  „Тенденције развоја у текстилној индустрији – Дизајн, Технологија, Менаџмент“

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент већ традиционало сваке друге године, од 2008. године организује Научно стручни скуп „Тенденције развоја у текстилној индустрији – Дизајн, Технологија, Менаџмент“.
Ове године скуп ће се одржати у просторијама Привредне коморе Србије дана 27.06.2018. године, под називом: VI НАУЧНО СТРУЧНИ СКУП „Тенденције развоја у текстилној индустрији – Дизајн, Технологија, Менаџмент“ (2008-2018).

 

Висока техничка школа струковних студија у Суботици организује скуп под називом „IEEE 16th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2018)“

Висока техничка школа струковних студија у Суботици организује скуп под називом  „IEEE 16th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2018)“ који ће се одржати од 13-15.09.2018. године у Суботици.

 

Висока техничка школа струковних студија у Зењанину организује научно стручни скуп „ПИМ, Предузетништво, Инжењерство и Менаџмент“ 

Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину је организатор научно стручног скупа ПИМ (Предузетништво, Инжењерство и Менаџмент). Скуп се одржава традиционално у априлу месецу поводом обележавања Дана школе. Подржан је од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност. Упућује се позив за учешће на седмом скупу ПИМ који ће се одржати 28. априла 2018. године.

Висока техничка школа у Зрењанину у сарадњи са Друштвом инжењера већ 24. године издаје научно стручни часопис ДИТ (Друштво, Истраживање, Технологије). Часопис има мултидисциплинарни карактер, излази квартално, а 1997. године је био проглашен за најбољу ИТ публикацију у Србији, Упућује се позив свим заинтересованим да доставе своје радове.

 

 

 

Члан Управног одбора за Национално акредитационо тело

Према члану 14. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017) Влада образује Национално акредитационо тело ради обављања послова акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању.  Орган управљања Националног акредитационог тела је Управни одбор. Сагласно члану 16. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017) једног члана Управног одбора предлаже Конференција академија и високих школа из реда професора струковних студија.

Чланови управног одбора бирају се на период од четири године, са могућношћу још једног избора. Члан управног одбора не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у орган политичке странке или на дужност органа пословођења високошколске установе, као ни лице које је члан Националног савета, Комисије за акредитацију или лице које је запослено у Националном акредитационом телу. Члан управног одбора има право на накнаду за рад у износу који утврђује Влада.

Заинтересовани кандидати се могу приајвити електронски слањем попуњеног образца на мејл адресу Конференције konferencija@vpskp.edu.rs до среде 07.03.2018. године до 23:59 часова.

Образац за пријављивање за члана Управног одбора Националног акредитационог тела

Изабрани чланови Националног савета за високо образовање из реда професора струковних студија

На тридесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 20.02.2018. године, одржан је избор за чланове Националног савета за високо образовање из реда професора струковних студија које предлаже Конференција.

Изабрани чланови за Национални савет за високо образовање из реда професора струковних студија су:

Изабран председник Конференције академија и високих школа Србије

На тридесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 20.02.2018. године, одржан је избор за председника КАССС-а.

За председника Конференције академија и високих школа Србије изабран је др Бранко Савић, професор, директор Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. Др Бранку Савићу, проф. је у току први мандат председника КАССС-а, а нови мандат ће почети 11.08.2018. године. Комисија за избор председника КАССС-а  сачинила је Записник са избора.

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

На основу члана 11. став 1. тачка 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017), а по истеку рока за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање, комисија за спровођење пријава на Јавни позив за кандидата за члана НСВО из реда професора струковних студија је одржала седницу 02.02.2018. године, у просторијама КАССС-а, и формирала листу пријављених кандидата. Примедбе и предлози у вези са пријављеним кандидатима могу се доставити у року од 15 дана, од дана објављивања листе кандидата на увид јавности на сајту КАССС-а, на адресу Конференције, Булевар Михајла Пупина бр.2, Палата „Србија“, источни улаз, 5. спрат, канцеларија 568, непосредно или препорученом пошиљком са назнаком „Национални савет“,као и електронски на мејл адресу konferencija@vpskp.edu.rs

ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Благојевић Дејан
 2. Булатовић Иван
 3. Милошевић Вера
 4. Радосављевић Дамњан

Интерни оглас за избор председника Конференције академија и високих школа Србије

Дана 17.01.2018. године на седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије расписан је интерни оглас за избор председника Конференције академија и високих школа Србије.

Оглас за избор председника КАССС-а

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Јавни позив за чланове Националног савета за високо образовање

Образац за пријављивање чланова за Национални савет за високо образовање

Call for Expert SAPS

Call for Experts SAPS

Call for Experts

To join the SAPS project – Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises

 

The SAPS Project stands for Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises, and aims at:

•       improving the perception of SMEs of the benefits of engaging interns/apprentices from professional higher education (PHE) Institutions;

•       lowering the barriers to cooperation between PHE Institutions and SMEs;

•       establishing more regular and structured cooperation between the umbrella organizations for PHE and organizations representing SMEs.

 

The main idea of the project came from understanding that, across Europe, there are large disparities in the number of internship/apprenticeship placements offered to students in professional higher education. This is partially due to the fact that:

–          SMEs may not have the structures in place to take on interns/apprentices;

–          The value that internship/apprenticeship brings to the business is not always clear for the SMEs;

–          PHE Institutions often find it easier to work with a few large enterprises than many SMEs.

 

Therefore, the project will bring European experts in managing internships/apprenticeships together to develop teaching and learning materials for SMEs, including on collaborating with PHEIs, on-boarding interns and deriving value out of interns placements. It will also create quality guidelines for PHEIs offering internships/apprenticeships to SMEs, covering the areas of governance & strategy, teaching and learning as well as operations.

A 10 country internship/apprenticeship campaign will bring together promotional messages, examples of best practice, information tools, and a list of contacts of one-stop-shops for starting offering placements, offered by PHE Institutions across Europe.

SAPS will increase the supply of internships/apprenticeships by lowering barriers to take on interns/apprentices, both from the sides of the organisations sending and those receiving, as well as by increasing cooperation between PHE Institutions and SMEs. We will improve the quality of internships/apprenticeships by offering guidance to SMEs on how to organise these, and giving PHE Institutions a quality assessment tool. We will improve attractiveness by highlighting the value proposition of offering placements directly.

Content of the experts’ work

The first phase of the project focuses on ‘Supporting SMEs new to internships/apprenticeships’, and will be developed in cooperation with 10 European experts. The overall aim is to:

 • provide guidance to SMEs as to how to provide for:
  • an effective learning experience for interns/apprentices;
  • a productive work experience for the enterprise;
  • create guidelines for managing interns/apprentices with disabilities and/or special needs;

And that way:

 • assist SMEs in setting up an internship/apprenticeship scheme in collaboration with professional higher education institutions;
 • assist SMEs with the process of on-boarding interns/apprentices.

The overall output of the work package will be a resource pack for SMEs covering all the areas set out above. The content of such resource pack will be authored by the experts experienced in setting up such schemes with SMEs, from within PHEIs across Europe, and based on best-practices from the same institutions where such schemes are already functioning.

The final publication is expected to contain a series of guidelines, instructing SMEs on how to:

 • set up an internship/apprenticeship scheme in collaboration with professional higher education institutions;
 • on-board apprentices;
 • ensure an effective learning experience for interns/apprentices;
 • ensure a productive work experience for the enterprise;
 • manage interns/apprentices with disabilities and/or special needs.

 

Role of experts

 1. Definition of scope – experts will meet at a 2-day meeting, defining a specific table of content for the Resource Pack, as well as outline of the content and the case studies to be used to illustrate each chapter. Experts will assign responsibilities amongst themselves for the authoring of each chapter.

This meeting will take in the beginning of April 2017 in Brussels (Belgium).

 

 1. Collection of good practices and existing guides – Since the experts are expected to already have experience in operating similar schemes, an internal library will be created, containing guidelines, practice-guides, examples of implementation etc. which may help authoring of the resource pack.

(Timeline: April – May 2017)

 

 1. Developing the Resource Pack – based on the outcomes of the experts’ meeting on the content of the pack and division of roles, as well as in line with the input of collected good practices and guides, experts will author the Resource Pack. Each chapter will have a main author and 1-2 sub-authors.

(Timeline: April – June 2017)

Experts are expected to join the Brussels meeting, and devote 10 days of work remotely on contributing to above points 2 and 3.

The final outcome will be a publication with a working title ‘Mobilising Internships/Apprenticeships for Business Success: A Guide for SMEs’.

Profile of experts

In order to bring different perspectives and expertise in the expert team, we are looking for experts from:

–          Professional Higher Education Institutions;

–          Organisations representing SMEs;

–          SMEs;

–          Experienced professional in supporting students with disabilities.

 

The selected expert should be able to demonstrate:

–          experience in organising internship/apprenticeship systems between PHE institutions and SMEs;

–          strong cooperation with PHE stakeholders and the ability to strengthen cooperation (including with the world of work, chambers of commerce and other employers’ bodies);

–          significant engagement in the international environment, demonstrated through participation in international conferences, projects, associations etc.;

–          preferably, experience in publishing activities on EU and/or national level of expertise;

–          excellent English language skills.

 

Conditions and Application Process

Experts will be selected through an open call for applications. Selected experts will receive a gross honorarium of €XXX as well as coverage of travel and subsistence costs to the Expert meeting in Brussels.

Experts interested in applying should send a CV together with a cover letter, indicating their experience in line with this call, to the following online form or marko.grdosic@eurashe.eu by 20 February 2017.

 

 

 

 

ВЕСТИ

Састанак Конференције академија и високих школа и представника Комисије за акредитацију и проверу квалитета

15.03.2023

Конференција академија и високих школа, у сарадњи са председником Комисије за акредитацију и провер[...]

Састанак КАССС-а и НАТ-а - припрема акредитације

09.12.2022

Конференција академија и високих школа Србије, у сарадњи са директорком НАТ-а проф. др Аном Шијачки[...]

Листа пријављених кандидата за члана Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању

13.12.2021

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 16 став 2. тачка 2. и ставом 5. З[...]

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

13.12.2021

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 11 став 1. тачка 2. и ставом 6. З[...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

18.11.2021

Јавни-позив-за-пријављивање-кандидата-за-члана-УО-НАТПреузми Образац-за-пријављивање-кандидата-з[...]