ВЕСТИ

Календар конференција у организацији високих школа струковних студија

Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ из Крушевца организује конференцију „Трендови у пословању 2018. године“.

У питању је национална научно – стручна конференција са међународним учешћем. Сви прихваћени радови се објављују у Зборнику резимеа који носи 0,5 бодова и који је категорије М64, као и у Зборнику радова који има категорију М63 и носи 1 бод.
Конференција се одржава 17. маја 2018. године, а место одржавања је Бизнис инкубатор центар Крушевац, улица Јасички пут бб.

Детаљније информације о конференцији

Упутство за писање рада

 

Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу организује конференцију „Васпитач у 21. веку“

Висока школа за васпитаче струковних студија организује Конференцију Васпитач у 21. веку у трајању од два дана савког последњег петка и суботе у месецу марту.
Ове године Конференција Васпитач у 21. веку биће одржана у Сокобањи у хотелу Моравица 29. и 30. марта. Ова Конференција биће четрнаеста по реду. Конференција се сваке године акредитује код Завода за унапређење образовања и васпитања.

Детаљније информације о конференцији

 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” из Вршца организује 24. округли сто са темом „Достигнућа и перспективе у образовању даровитих“

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” из Вршца у сарадњи са Универзитетом „Аурел Влајку” из Арада, Педагошким факултетом из Марибора, Универзитетом „Св. Климент Охридски” из Битоле и Универзитетом Метрополитен из Манчестера, позивају Вас да се укључите и дате свој научни допринос 24. округлом столу. Тема скупа: Достигнућа и перспективе у образовању даровитих. Време и место одржавања: 29. 6. 2018. године у Вршцу.

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов из Вршца

 

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент организује Научно стручни скуп  „Тенденције развоја у текстилној индустрији – Дизајн, Технологија, Менаџмент“

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент већ традиционало сваке друге године, од 2008. године организује Научно стручни скуп „Тенденције развоја у текстилној индустрији – Дизајн, Технологија, Менаџмент“.
Ове године скуп ће се одржати у просторијама Привредне коморе Србије дана 27.06.2018. године, под називом: VI НАУЧНО СТРУЧНИ СКУП „Тенденције развоја у текстилној индустрији – Дизајн, Технологија, Менаџмент“ (2008-2018).

 

Висока техничка школа струковних студија у Суботици организује скуп под називом „IEEE 16th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2018)“

Висока техничка школа струковних студија у Суботици организује скуп под називом  „IEEE 16th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2018)“ који ће се одржати од 13-15.09.2018. године у Суботици.

 

Висока техничка школа струковних студија у Зењанину организује научно стручни скуп „ПИМ, Предузетништво, Инжењерство и Менаџмент“ 

Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину је организатор научно стручног скупа ПИМ (Предузетништво, Инжењерство и Менаџмент). Скуп се одржава традиционално у априлу месецу поводом обележавања Дана школе. Подржан је од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност. Упућује се позив за учешће на седмом скупу ПИМ који ће се одржати 28. априла 2018. године.

Висока техничка школа у Зрењанину у сарадњи са Друштвом инжењера већ 24. године издаје научно стручни часопис ДИТ (Друштво, Истраживање, Технологије). Часопис има мултидисциплинарни карактер, излази квартално, а 1997. године је био проглашен за најбољу ИТ публикацију у Србији, Упућује се позив свим заинтересованим да доставе своје радове.

 

 

 

Члан Управног одбора за Национално акредитационо тело

Према члану 14. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017) Влада образује Национално акредитационо тело ради обављања послова акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању.  Орган управљања Националног акредитационог тела је Управни одбор. Сагласно члану 16. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017) једног члана Управног одбора предлаже Конференција академија и високих школа из реда професора струковних студија.

Чланови управног одбора бирају се на период од четири године, са могућношћу још једног избора. Члан управног одбора не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у орган политичке странке или на дужност органа пословођења високошколске установе, као ни лице које је члан Националног савета, Комисије за акредитацију или лице које је запослено у Националном акредитационом телу. Члан управног одбора има право на накнаду за рад у износу који утврђује Влада.

Заинтересовани кандидати се могу приајвити електронски слањем попуњеног образца на мејл адресу Конференције konferencija@vpskp.edu.rs до среде 07.03.2018. године до 23:59 часова.

Образац за пријављивање за члана Управног одбора Националног акредитационог тела

Изабрани чланови Националног савета за високо образовање из реда професора струковних студија

На тридесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 20.02.2018. године, одржан је избор за чланове Националног савета за високо образовање из реда професора струковних студија које предлаже Конференција.

Изабрани чланови за Национални савет за високо образовање из реда професора струковних студија су:

Изабран председник Конференције академија и високих школа Србије

На тридесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 20.02.2018. године, одржан је избор за председника КАССС-а.

За председника Конференције академија и високих школа Србије изабран је др Бранко Савић, професор, директор Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. Др Бранку Савићу, проф. је у току први мандат председника КАССС-а, а нови мандат ће почети 11.08.2018. године. Комисија за избор председника КАССС-а  сачинила је Записник са избора.

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

На основу члана 11. став 1. тачка 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017), а по истеку рока за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање, комисија за спровођење пријава на Јавни позив за кандидата за члана НСВО из реда професора струковних студија је одржала седницу 02.02.2018. године, у просторијама КАССС-а, и формирала листу пријављених кандидата. Примедбе и предлози у вези са пријављеним кандидатима могу се доставити у року од 15 дана, од дана објављивања листе кандидата на увид јавности на сајту КАССС-а, на адресу Конференције, Булевар Михајла Пупина бр.2, Палата „Србија“, источни улаз, 5. спрат, канцеларија 568, непосредно или препорученом пошиљком са назнаком „Национални савет“,као и електронски на мејл адресу konferencija@vpskp.edu.rs

ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Благојевић Дејан
 2. Булатовић Иван
 3. Милошевић Вера
 4. Радосављевић Дамњан

Интерни оглас за избор председника Конференције академија и високих школа Србије

Дана 17.01.2018. године на седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије расписан је интерни оглас за избор председника Конференције академија и високих школа Србије.

Оглас за избор председника КАССС-а

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Јавни позив за чланове Националног савета за високо образовање

Образац за пријављивање чланова за Национални савет за високо образовање

Call for Expert SAPS

Call for Experts SAPS

Call for Experts

To join the SAPS project – Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises

 

The SAPS Project stands for Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises, and aims at:

•       improving the perception of SMEs of the benefits of engaging interns/apprentices from professional higher education (PHE) Institutions;

•       lowering the barriers to cooperation between PHE Institutions and SMEs;

•       establishing more regular and structured cooperation between the umbrella organizations for PHE and organizations representing SMEs.

 

The main idea of the project came from understanding that, across Europe, there are large disparities in the number of internship/apprenticeship placements offered to students in professional higher education. This is partially due to the fact that:

–          SMEs may not have the structures in place to take on interns/apprentices;

–          The value that internship/apprenticeship brings to the business is not always clear for the SMEs;

–          PHE Institutions often find it easier to work with a few large enterprises than many SMEs.

 

Therefore, the project will bring European experts in managing internships/apprenticeships together to develop teaching and learning materials for SMEs, including on collaborating with PHEIs, on-boarding interns and deriving value out of interns placements. It will also create quality guidelines for PHEIs offering internships/apprenticeships to SMEs, covering the areas of governance & strategy, teaching and learning as well as operations.

A 10 country internship/apprenticeship campaign will bring together promotional messages, examples of best practice, information tools, and a list of contacts of one-stop-shops for starting offering placements, offered by PHE Institutions across Europe.

SAPS will increase the supply of internships/apprenticeships by lowering barriers to take on interns/apprentices, both from the sides of the organisations sending and those receiving, as well as by increasing cooperation between PHE Institutions and SMEs. We will improve the quality of internships/apprenticeships by offering guidance to SMEs on how to organise these, and giving PHE Institutions a quality assessment tool. We will improve attractiveness by highlighting the value proposition of offering placements directly.

Content of the experts’ work

The first phase of the project focuses on ‘Supporting SMEs new to internships/apprenticeships’, and will be developed in cooperation with 10 European experts. The overall aim is to:

 • provide guidance to SMEs as to how to provide for:
  • an effective learning experience for interns/apprentices;
  • a productive work experience for the enterprise;
  • create guidelines for managing interns/apprentices with disabilities and/or special needs;

And that way:

 • assist SMEs in setting up an internship/apprenticeship scheme in collaboration with professional higher education institutions;
 • assist SMEs with the process of on-boarding interns/apprentices.

The overall output of the work package will be a resource pack for SMEs covering all the areas set out above. The content of such resource pack will be authored by the experts experienced in setting up such schemes with SMEs, from within PHEIs across Europe, and based on best-practices from the same institutions where such schemes are already functioning.

The final publication is expected to contain a series of guidelines, instructing SMEs on how to:

 • set up an internship/apprenticeship scheme in collaboration with professional higher education institutions;
 • on-board apprentices;
 • ensure an effective learning experience for interns/apprentices;
 • ensure a productive work experience for the enterprise;
 • manage interns/apprentices with disabilities and/or special needs.

 

Role of experts

 1. Definition of scope – experts will meet at a 2-day meeting, defining a specific table of content for the Resource Pack, as well as outline of the content and the case studies to be used to illustrate each chapter. Experts will assign responsibilities amongst themselves for the authoring of each chapter.

This meeting will take in the beginning of April 2017 in Brussels (Belgium).

 

 1. Collection of good practices and existing guides – Since the experts are expected to already have experience in operating similar schemes, an internal library will be created, containing guidelines, practice-guides, examples of implementation etc. which may help authoring of the resource pack.

(Timeline: April – May 2017)

 

 1. Developing the Resource Pack – based on the outcomes of the experts’ meeting on the content of the pack and division of roles, as well as in line with the input of collected good practices and guides, experts will author the Resource Pack. Each chapter will have a main author and 1-2 sub-authors.

(Timeline: April – June 2017)

Experts are expected to join the Brussels meeting, and devote 10 days of work remotely on contributing to above points 2 and 3.

The final outcome will be a publication with a working title ‘Mobilising Internships/Apprenticeships for Business Success: A Guide for SMEs’.

Profile of experts

In order to bring different perspectives and expertise in the expert team, we are looking for experts from:

–          Professional Higher Education Institutions;

–          Organisations representing SMEs;

–          SMEs;

–          Experienced professional in supporting students with disabilities.

 

The selected expert should be able to demonstrate:

–          experience in organising internship/apprenticeship systems between PHE institutions and SMEs;

–          strong cooperation with PHE stakeholders and the ability to strengthen cooperation (including with the world of work, chambers of commerce and other employers’ bodies);

–          significant engagement in the international environment, demonstrated through participation in international conferences, projects, associations etc.;

–          preferably, experience in publishing activities on EU and/or national level of expertise;

–          excellent English language skills.

 

Conditions and Application Process

Experts will be selected through an open call for applications. Selected experts will receive a gross honorarium of €XXX as well as coverage of travel and subsistence costs to the Expert meeting in Brussels.

Experts interested in applying should send a CV together with a cover letter, indicating their experience in line with this call, to the following online form or marko.grdosic@eurashe.eu by 20 February 2017.

 

 

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – АКРЕДИТАЦИЈА

Питања школа о акредитацији, одговори проф. др Мирољуба Миливојчевића и проф. др Вере Милошевић – чланова Комисије за акредитацију и проверу квалитета:

1. Како се представљају наставници (породиље) у табели 9.1., тј. како се попуњава колона 7?

Одговор: У табели 9.1 не постоји колона 7. Молим Вас напишите нам тачно шта сте желели да питате.

Појашњење питања:

На адреси http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=28, може се наћи табела 9.2 http://www.kapk.org/images/stories/dokumenta/Tabela%209.2.doc у коју треба попунити колону 7 редним бројевима из извештаја ЕБП-ПУРС.

У електронској бази ПУРС не постоји извештај за породиље, јер се њихова примања финансирају из фонда здравствног осигурања.

Заправо, интересује нас како представити податке о наставницима који су на породиљском или боловању?

Одговор: Сада је коначно јасно: Ваше питање се не односи на Табелу 9.1 већ се односи на Табелу 9.2.

 А. Имајући у виду да се у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије не појављују лице које је породиља то онда:

 1. у колони 7 Табеле 9.2 уместо редног броја ставите скраћеницу ДПО а у легенду испод Табеле 9.2 додајте ред:

                               ДПО – Документ о породиљском одсуству,

           2. скенирајте документ: Образац ОЗ-6 Извештај о привременој спречености за рад за дотичну породиљу и ту                        фотокопију (добијену скенирањем) унесите (уметните) одмах испод Табеле 9.2.

 Б. Имајући у виду да се у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије не појављују лице које је на боловању преко 30 дана то онда:

 1. у колони 7 Табеле 9.2 уместо редног броја ставите скраћеницу ДБЛ а у легенду испод Табеле 9.2 додајте ред:

                               ДБЛ – Документ о боловању преко 30 дана,

        2. скенирајте документ: Образац ОЗ-6 Извештај о привременој спречености за рад за дотично лице на боловању                преко 30 дана и ту фотокопију (добијену скенирањем) унесите (уметните) одмах испод Табеле 9.2.

НАПОМЕНА 1

Потпуно исти поступак се примењује и у Табели 9.4 која се односи на сараднике.

НАПОМЕНА 2

У претходним питањима и одговорима радило се о документацији за акредитацију студијког програма.Треба указати да се одговарајуће табеле у документацији за акредитацију високошколске установе (за наставнике Табела 6.3 и Табела 6.4, за сараднике Табела 6.5 и Табела 6.6 и Табела 7.1 за ненаставно особље ) ТАКОЂЕ ПРОШИРУЈУ УМЕТАЊЕМ КОЛОНЕ 7 односно колоне 5(за ненаставно особље) а она се попуњава на већ описан начин.

2. Како ће се представити и решити приказ запосленог асистента, обзиром да је датум заснивања радног односа 1.10.2016 (што подразумева да ће на платном списку бити евидентиран у другој половини новембра текуће године)?

Одговор: Имајући у виду да је рок за предају Захтева за акредитацију померен до 30.11.2016. год. то ће крајем новембра (до 28.11.2016.) тај асистент моћи да се евидентира  у Електронској бази података Пореске управе Републике Србије па се ажурирана документација може предати КАПК-у до 30.11.2016. год.

3. Да ли се уговор о раду захтева само за наставнике са 30% радног времена или је обавезан за све? Такође, да ли је за наставнике неопходно доставити све дипломе од основних до докторских студија?

Одговор:

а) Уговори (скенирани) се захтевају за све наставнике, за све сараднике као и за ненаставно особље. Ово је на неки начин замена за податак који је постојао у РАДНОЈ КЊИЖИЦИ о датуму заснивања радног односа и наставника и сарадника и ненаставног особља
б) фотокопија (добијена скенирањем) се доставља за све врсте висикошколских диплома и наставника и сарадника и ненаставног особља. Ове фотокопије су неопходне јер сад нема РАДНИХ КЊИЖИЦА у којима су биле званично евидентиране све високошколске дипломе као и средњошколске дипломе. При томе за високошколске дипломе стечене у иностранству неопходно је додати и фотокопију документа о нострификацији или о признавању за потребе запошљавања у држави Србији.

4. Школа је акредитовала студијски програм за основне струковне студије Заштита животне средине и уписана је прва генерација студената школске 2016/2017. године. Предлог је да се од школске 2017/2018. године не врши упис у прву годину студија, на наведени студијски програм.

Питање: Да ли је код поновне акредитације осталих студијских програма и Школе за коју се документација подноси до 30.11.2016. године, потребно навести посебан Захтев за одустајање од студијског програма Заштита животне средине или је довољно да се исти не наведе у документацији за акредитацију?

Одговор: НЕОПХОДНО ЈЕ што пре да доставите Одуку Наставног већа да Школа одустаје од реализације наведеног студијског програма. Тек онда имате право да његов електронски формулар ИЗОСТАВИТЕ из документације за акредитацију.

5. Школа је акредитована студијски програм специјалистичких струковних студија Мехатроника 12.10.2012. године.

Питање: Кад се подноси Захтев за поновну акредитацију наведеног студијског програма (ако се подноси априла 2017. године, вероватно га треба приказати у електронском формулару у поновној акредитацији Школе и осталих студијаких програма за шта се документација предаје до 30.11.2016. године?)

Одговор: Електронски формулар за МЕХАТРОНИКУ мора бити приложен и мора бити укључен при формирању УЈЕДИЊЕНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФОРМУЛАРА.

6. Школа је априла 2016. године поднела Захтев за поновну акредитацију студијског програма основних струковних студија Технички комуникациони менаџмент, с обзиром да је наступио рок за исто.

Питање: Одговор још нисмо добили у вези наведеног студијског програма. Да ли га у поновној акредитацији осталих студијских програма, наводимо само у електронском формулару?

Одговор: Ускоро ће Школа добити одговор у вези ТЕХНИЧКОГ КОМУНИКАЦИОНОГ МЕНАЏМЕНТА.  Електронски формулар за студијски програм ТЕХНИЧКИ КОМУНИКАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ мора бити приложен и мора бити укључен при формирању УЈЕДИЊЕНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФОРМУЛАРА.

7. За акредитацију Установе тражи се усвојени План рада Установе и Годишњи извештај Установе.

Питање: За коју годину се даје План рада Установе и за коју годину се даје Извештај о раду Установе као и да ли се даје за календарску или школску годину?

Одговор: Завршни рачун и Финансијски извешај Установе се дају за календарску годину а План рада Установе и Годишњи извештај о раду Установе се раде за школску годину. Имајући у виду да је јесењи рок за подношење захтева за акредитацију померен за новембар 2016. год. то постоји могућност да Установа приложи План рада Установе у шк.2016/17. Као и да Установа приложи Извештај о раду Установе у шк. 2015/16. Уколико то није могуће онда је у нужди задовољавајуће решење да се они односе на шк.2015/16.год.

8. Да ли је потребно провера дипломе о научом степену доктора наука коју је наставник стекао у Републици Српској?

Одговор: Дипломе које су стечене у Републици Српској не подлежу нострификацији, али је потребно од факултета издаваоца дипломе докторских, магистарских и основних академских студија добити копију документа којим се утврђује да је дотични факултет у тренутку издавања предметне дипломе био акредитован или имао дозволу меродавног државног органа за извођење нивоа студија за који је диплома стечена.

9. Која документација је потребна уместо радних књижица за запослене у ненастави на високошколској установи?

Одговор: Уместо радних књижица ЗА НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ потребно је приложити:
 – Извештај из електронске базе података Пореске управе Републике Србије из којег се може видети да је дотична особа у радном односу у установи, 
 – фотокопије диплома о стеченим стручним називима на основним, мастер и специјалистичким студијама, 
 – фотокопије уговора о раду

10. Код припреме документације за акредитацију установе, да ли високе струковне школе треба да доставе план научноистраживачког рада (ткз. Прилог 5.1.) ?

Одговор: Прилог 5.1 План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада за сада није обавезна ставка за високе школе струковних студија. Међутим, обзиром да већина високих школа струковних студија у Републици Србији имају одређену врсту научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада то се по природи ствари намеће да оне увек треба да имају одређен План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада, који само треба да приложе у оквиру Прилога 5.1.

11. Може ли да држи (аудиторне) вежбе и носи оптерећење сарадник изван радног односа (стручни сарадник и сл.), који потиче из праксе (привреда, јавни сектор), адекватне стручне спреме (VII1, мастер), ако општим актима високошколске установи постоји систематизовано место и процедура избора.

Одговори: Према Члану 72б Закона о високом образовању:

“За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван високошколске установе, високошколска установа може изабрати у звање сарадника ван радног односа (сарадник практичар, клинички асистент и сл.) лице запослено у установи где се део практичне наставе реализује. 

Посебни услови за избор у звање из става 1. Овог члана утврђују се општим актом високошколске установе”                           

Наведена одредба као што се види не даје правни основ за ангажовање ове врсте сарадника ван радног односа за извођење аудиторних или лабораторијских вежби. За извођење аудиторних или лабораторијских вежби Закон је предвидео могућност ангажовања сарадника ван радног односа који су студенти а што је детаљно регулисано Чланом 72а Закона.                                                                                

Имајући у виду да обе врсте сарадника ван радног односа спадају у део наставног особља које Закон назива САРАДНИЦИ то и они као и други сарадници могу да имају оптерећења (која се евидентирају у електронским формуларима) која сходно Стандарду 9. Наставно особље не смеју да прелазе 20 часова недељно (на годишњем нивоу) у појединачном случају, односно која су просечно за све сараднике на високошколској установи до 10 часова (уз толеранцију до 10%).

12. Да ли демонстратори које смо изабрали по конкурсу (а имају 120 ЕСПБ и просек преко осам) могу да буду унети у електронски образац у пољима за ДОН?

Одговор: Студенти ангажовани по Члану 72а Закона могу између осталог да држе и ДОН, па се њихова оптерећења могу унети у електронском формулару у пољу за ДОН.

13. Пријављујемо студијски програм који мења име и делимично наставни план и програм. Да ли је то нови СП или иде као стари ( да ли плаћамо за акредитацију)?

Одговор: То је у суштини нешто измењен постојећи студијски програм, те може у новембру. Цена и за нови и за стари студијски програм је иста! Важећи ценовник је дат на интернет страници КАПК-а и примењује се све док Влада Републике Србије не да сагласност на нови ценовник који је усвојила КАПК 2015. године. Наиме, Национални савет за високо образовање је 2015. године већ дао сагласност на тај нови ценовник али по Закону да би нови ценовник ступио на снагу неопходна је сагласност и Владе.

14. Нови СП основних студија који морамо акредитовати у оквиру Ерасмус + програма, да ли предајемо сад у новембру за акредитацију?

Одговор: КАПК је на својој 30. Седници одржаној 14.10.2016. године разматрала ово питање и закључила да ће, имајући у виду да је реализација одобрених Ерасмус+ програма од националног интереса, и даље наставити да и у новембарском року прима захтеве за акредитацију нових студијских програма чија акредитација је предвиђена у поменутим Ерасмус+ програмима.

15. Потребан нам је дефинитивни став Комисије за акредитацију и проверу квалитета у вези просечног оптерећења наставника на нивоу установе, тј. да ли остаје да то буде 6,60 или 6,00?

Одговор: Највише 6,60.

16. Које је максимално оптерећење наставника на нивоу установе и да ли је дозвољено повећање величина група у електронском формулару?

Одговор: Максимално оптерећење наставника на нивоу установе не сме прећи 6,6. Величину група у електронском формулару ЈЕСТЕ дозвољено повећати за највише 10%.

 17. Да ли демонстратори ангажовани по члану 72а улазе у електронски образац и шта представља доказ када се приказују?

Одговор: Демонстратори улазе у електронски образац и потребно је приложити одлуку о избору у звање, уговор и доказ о уплати који се види у изводу из пореског обрасца. 

18. Да ли школа може умањити школарину на име накнаде за рад демонстратора који су уједно и студенти те школе?

Одговор: Ангажман демонстратора се не може извршити кроз просту компензацију са школарином, већ  је  неопходно да и они имају закључен уговор са школом, који правно регулише питање њиховог ангажовања у својству демонстратора и накнаду за њихов рад, а како не би долазило до утаје пореза на зараду.

 19. Који се докази прилажу у погледу сарадника ангажованих по члану 72б?

Одговор: Неопходно је приложити уговор са фирмом/установом у којој раде, одлуку о избору у звање, закључен уговор о ангажовању и уплату која се види у листингу ПУРС.

20. Шта је потребно за ангажовање наставника са других високошколских установа?

Одговор: Сходно чл.75. Закона о високом образовању, потребна је сагласност матичне установе са наведеним бројем часова (недељно, на годишњем нивоу) којим је дотични наставник оптерећен у матичној установи. Тај број се, наравно сабира са оптерћењем дотичног наставника и у евентуално другим високошколским установама у којима допунски ради, па се тај збир уноси у одговарајућу колону Табеле 9.2 у документацији за акредитацију студијског програма на којем је дотични наставник ангажован. Такође неопходно је да постоји одлука одговарајућег тела у самој установи која га ангажује. У новим стандардима ће бити обавезно да матична установа наведе оптерећења дотичног наставника и у свим другим високошколским установама у којима он допунски ради уз сагласност матичне високошколске установе.

21. Шта се од документације прилаже за наставнике?

Одговор: Достављају се докази (фотокопије дипломе – скенирањем) о завршеним основним студијама, мастеру, магистеријуму, докторату и уговор о раду, уз одлуку о избору у звање. Није потребна диплома средње школе.

Уз фотокопију дипломе стечене у иностранству доставља се документ о нострификацији или о признавању дипломе за потребе рада, у држави Србији.

Уз фотокопију дипломе која је издата од стране високошколске установе основане у Републици Србији после 1990. године  потребно је доставити одлуку надлежног органа којим је тој високошколској установи дато овлашћење да такве дипломе издаје, односно потребно је доставити решење о испуњености услова за рад и решење о сагласности на наставни план и програм донет од стране ресорног министарства или покрајинског секретаријата.

22. Које су дозвољене године старости ангажованог кадра у тренутку предаје документације?

Одговор: Битан моменат који се посматра је година у којој креће настава, а не моменат подношења захтева за акредитацију. Међутим, уколико је школа за конкретног професора донела одлуку о продужењу радног односа, ситуација је прихватљива (примедба: ово је изводљиво само за постојећа правна лица, школе у оснивању не могу донети одлуку о продужењу радног односа).

23. Шта је укупна бруто површина, а шта нето површина код приказивања простора?

Одговор: Бруто површина обухвата цео простор, и ходнике и тоалете и кабинете, док је нето само учионички простор. У погледу простора у наставним базама, неопходно је да  исти буде дефинисан у уговору закљученом између школе и наставне базе, са наведеном спецификацијом простора у смислу површине или броја места.

24. Шта је од документације неопходно поднети за наставнике који су ангажовани са других високошколских установа? Да ли се прилажу само сагласности и уговор о радном ангажовању, као до сада, или се и за њих дају копије диплома и одлуке о избору у звање?

ОДГОВОР: Имајући у виду значај овог и њему сличних питања која су постављена од стране високих школа струковних студија, а да бишто више био олакшан посаовисоким школама струковних студија припремљени су комплетни спискови потребне документације а у вези разних категорија особља које је радно ангажовано у високој школи струковних студија (ВШСС ).

Подношење наведене документацијеусловљено је пре свега чињеницом да је држава Србија укинула радне књижице као врсту званичних јавних докумената од 1. јануара 2016. године.

            СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА НАСТАВНИКЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 9. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

1.      НАСТАВНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ (5% – 100%)

1.1.   Радно-правни статус наставника

1.1.1.      У Табели 9.2 ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ:

 – редни број наставника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије

у напомени 1) Наставници наведени у Табели 9.2 од редног броја 1 до ХХ (закључно са ХХ) ангажовани су на студијском програму ____________

– у напомени 2) Остали наставници наведени у Табели 9.2 – закључно са редним бр._??_ (и у Изводу из ЕБП-ПУРС) ангажовани су на другим СП у установи

– у напомени 3) Линк на приложени документ (Извод из ЕБП-ПУРС )   бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода))

1.1.1. 1.1.2.      Уговор о раду (фотокопија)

1.1.2.  1.1.3.      Одлука о (најновијем) избору у наставно звање на матичној ВШСС (фотокопија)

1.2.   Високошколске квалификације                                                                                

  У складу са подацима наведеним у картону сваког наставника (у Књизи предмета) доставити фотокопије свих његових високошколских диплома:

1.2.1.      Диплома доктора наука односно доктора уметности

1.2.2.      Диплома магистра наука (специјалисте) односно магистра уметности

1.2.3.      Диплома основних студија

2.      НАСТАВНИЦИ АНГАЖОВАНИ  НА ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ (ДО ЈЕДНЕ ТРЕЋИНЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА)

        2.1.   Радно-правни статус наставника

2.1.1.      Одлука о (најновијем) избору у наставно звање на ВШСС у којој се наставник ангажује на основу уговора о допунском раду, уколико је вршен избор у наставно звање у ВШСС због друге уже научне области и др (фотокопија)

2.1.2.      Уговор о допунском раду (фотокопија)

2.1.3.      Сагласност наставникове матичне високошколске установе, обавезно да садржи број часова активне наставе седмично (на годишњем нивоу) наставника у матичној високошколској установи (фотокопија)

2.1.4.      У Табели 9.2 навести редни број наставника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије. Ово је ОБАВЕЗНО за све наставнике ангажоване (на основу уговора о допунском раду) на свим студијским програмима ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ПОНОВНА АКРЕДИТАЦИЈА. Ово је пожељно  за све наставнике ангажоване (на основу уговора о допунском раду) на свим студијским програмима КОЈИ СЕ АКРЕДИТУЈУ ПРВИ ПУТ.

      2.2.   Високошколске квалификације                                                                                

  У складу са подацима наведеним у картону сваког наставника (у Књизи предмета) доставити фотокопије свих његових високошколских диплома:

2.2.1.      Диплома доктора наука односно доктора уметности

2.2.2.      Диплома магистра наука (специјалисте) односно магистра уметности

2.2.3.      Диплома основних студија

3.      ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОР

     3.1.   Радно-правни статус наставника

3.1.1.    Одлука о избору у наставно звање гостујући професор на ВШСС  у којој се наставник ангажује

3.1.2.    Сагласност наставникове матичне самосталне високошколске установе ван територије Републике Србије. Уколико је сагласност издата на старном језику који није енглески, доставити такође фотокопију превода сагласности на српски језик.

3.1.3.    Уговор о допунском раду

3.1.4.    Дозвола боравка у Републици Србији

3.1.5.    Дозвола за рад у Републици Србији

 

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА САРАДНИКЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 9. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

1.      САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ (5% – 100%)

1.1.   Радно-правни статус сарадника

1.1.1.      У Табели 9.4 ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ редни број сарадника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије

1.1.2.      Уговор о раду (фотокопија)

1.1.3.      Одлука о (најновијем) избору у сарадничко звање на матичној ВШСС  (фотокопија)

1.2.   Високошколске квалификације                                                                                 

Доставити фотокопије свих његових високошколских диплома:

1.2.1.      Диплома о завршетку мастер студија

1.2.2.      Диплома основних студија

1.2.3.      Диплома више школе

2.      САРАДНИЦИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА КОЈИ СУ СТУДЕНТИ                     

(Ангажовани по члану 72а Закона о високом образовању)

2.1.   Радно-правни статус сарадника

2.1.1.      Одлука о избору за сарадника ван радног односа, у складу са чланом 72а Закона о високом образовању (фотокопија)

2.1.2.      Уговор о радном ангажовању (Уговор о привременим и повременим пословима (фотокопија)

2.1.3.      У Табели 9.4 навести редни број сарадника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије.                                     

2.2.   Високошколске квалификације – доказ о компетентности                      

 Доставити за сарадника фотокопију једног од следећа два документа:

2.2.1.      Диплома основних студија, или

2.2.2.      Уверење о положеним испитима првог степена за сарадника који је студент првог степена (са бројем ЕСПБ и просечном оценом)

3.      САРАДНИЦИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА КОЈИ СУ АНГАЖОВАНИ У СКЛАДУ СА  ЧЛАНОМ 72б ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

3.1.   Радно-правни статус наставника

3.1.1.      Одлука о избору за сарадника ван радног односа, у складу са чланом 72б Закона о високом образовању(фотокопија)

3.1.2.      Сагласност организације у којој је сарадник у радном односу, за његово радно ангажовање у ВШСС у складу са чланом 72б Закона (фотокопија)

3.1.3.      Уговор о радном ангажовању сарадника у ВШСС (фотокопија)

3.1.4.      Уговор о пословно-техничкој сарадњи ВШСС са организацијом сарадника, у којем се између осталог наводи да се део практичне наставе студената изводи у организацији сарадника

3.1.5.      У Табели 9.4 навести редни број сарадника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије.                                             

3.2.   Високошколске квалификације                                                                                 

Доставити за сарадника фотокопију следећих диплома:

3.2.1.      Диплома мастер студија

3.2.2.      Диплома специјалистичких студија

3.2.3.      Диплома основних студија

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА НАСТАВНИКЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 6. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

            Списак документације је исти као код подношења захтева за акредитацију студијских програма, уз једину разлику што се у случају високошколских установа редни број наставника из Извода из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије уноси у Табелу 6.3  и Табелу 6.4 КОЈЕ СЕ ПРОШИРУЈУ УМЕТАЊЕМ КОЛОНЕ (7), онако како је то урађено код Табеле 9.2 у документацији за акредитацију студијских програма.

Приложене су табеле 6.3 и 6.4 које треба да се користe:

 

 

Табела 6.3.  Листа наставника у радном односу са пуним радним временом

Р.Б Maтични број/ број пасоша(за странце) Презиме, средње слово, име звање Датум

избора

Област за коју је биран

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

Часова активне наставе сви СП

Часова активне наставе друге ВУ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Јовановић Ј. Јован РП 28.10.2012. Математика

9.32

2

2 Петровић П. Петар ВП 12.12.2014 Информационе технологије

5.21

1

Укупно часова активне наставе

14,53

3

Легенда:

Колона (4) – звања: редовни професор-РП, ванредни професор-ВП, доцент-Д, Професор струковних студија-ПC, Предавач-П

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Колона (8) – Просечан број часова активне наставе недељно на свим студијским програмима у установи,

Колона (9) –Ангажовање у другим високошколским установама (ВУ)

Колона (10)  –  Проценат запослења у установи

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода)

 

Табела 6.4.  Листа наставника у радном односу са непуним радним временом

Р.Б Maтични број/ број пасоша(за странце) Презиме, средње слово, име звање Датум

избора

Област за коју је биран

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

Часова активне наставе сви СП Часова активне наставе друге ВУ

% запослења

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1
2

Укупно часова активне наставе

Легенда:

Колона (4) – звања: редовни професор-РП, ванредни професор-ВП, доцент-Д, Професор струковних студија-ПC, Предавач-П

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Колона (8) – Просечан број часова активне наставе недељно на свим студијским програмима у установи,

Колона (9) –Ангажовање у другим високошколским установама (ВУ)

Колона (10)  –  Проценат запослења у установи

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода)

 

 

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА САРАДНИКЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 6. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

            Списак документације је исти као код подношења захтева за акредитацију студијских програма, уз једину разлику што се у случају високошколских установа редни број сарадника из Извода из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије уноси у Табелу 6.5  и Табелу 6.6 КОЈЕ СЕ ПРОШИРУЈУ УМЕТАЊЕМ КОЛОНЕ (7) онако како је то урађено код Табеле 9.4 у документацији за акредитацију студијских програма.Приказане су табеле 6.3 и 6.4 које треба да се користи:

 

Табела 6.8.  Листа сарадника у радном односу са пуним радним временом

Р.Б Maтични број Презиме, средње слово, име звање Датум

избора

Област за коју је биран

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

Часова активне наставе сви СП

Часова активне наставе друге ВУ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Јовановић Ј. Петар А 28.10.2015. Математика

9.32

2 Петровић П. Милан СН 12.12.2016. Информационе технологије

1.21

Укупно часова активне наставе

21,64

Легенда:

Колона (4) – звања:  асистент(А), сарадник у настави(СН), стручни сарадник(СС), сарадник у лабораторији(СЛ) и сл.

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Колона (8) – Просечан број часова активне наставе недељно на свим студијским програмима у установи,

Колона (9) –Ангажовање у другим високошколским установама (ВУ)

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода)

 

Табела 6.9.  Листа сарадника у радном односу са непуним радним временом

Р.Б Maтични број Презиме, средње слово, име звање Датум

избора

Област за коју је биран

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

Часова активне наставе сви СП Часова активне наставе друге ВУ

% запослења

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1
2

Укупно часова активне наставе

Легенда:

Колона (4) – звања: асистент(А), сарадник у настави(СН), стручни сарадник(СС), сарадник у лабораторији(СЛ) и сл

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Колона (8) – Просечан број часова активне наставе недељно на свим студијским програмима у установи,

Колона (9) –Ангажовање у другим високошколским установама (ВУ)

Колона (10)    Проценат запослења у установи

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода)

 

 

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 7. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

1.      НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ У РАДНОМ ОДНОСУ

1.1.   Радно-правни статус ненаставног особља

1.1.1.      У Табели 7.1 ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ редни број особе у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије

1.1.2.      Уговор о раду (фотокопија)

1.2.   Високошколске квалификације                                                                                 

Доставити фотокопије оне дипломе лица КОЈА ЈЕ РЕЛЕВАНТНА И КОЈА ГА КВАЛИФИКУЈЕ за радно место на које је дотично лице распоређено:

1.2.1.      Диплома магистра наука (специјалисте) односно магистра уметности

1.2.2.      Диплома мастер студија

1.2.3.      Диплома основних студија

1.2.4.      Диплома више школе

1.2.5.      Диплома средње школе

Нова Табела7.1 која треба да се користи, а која је настала тако што је у стару Табелу 7.1 уметнута колона (5), сада има следећи облик:

 

Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  високошколској установи

Р.Б.

Звање, радно место Име и презиме квалификација

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

број

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум извода)

Податке уносе све установе сем универзитета и академија струковних студија.

Табелу модификујте у зависности од података које уносите.

ВАЖНА НАПОМЕНА

При подношењу Захтева за акредитацију треба доставити у папирној верзији:

 1. Захтев
 2. Оригинал Извода из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије, потписан од стране лица Школе које је овлашћено за израду Извода, са печатом Школе (скенирана верзија истог Извода из ЕБП-ПУРС приложена и у електронској документацији).

Сва документација се подноси у електронској верзији на прописаном броју дискова.

МАТЕРИЈАЛ ПРИПРЕМИО

Проф. др Мирољуб Миливојчевић

члан КАПК-а, уз консултације са   КАПК-ом

 

Обавештење високим школама струковних студија – Акредитација

У циљу помоћи високим школама струковних студија у поступку припреме акредитације, проф. др Мирољуб Миливојчевић и проф. др Вера Милошевић, чланови Комисије за акредитацију и проверу квалитета, обављаће дежурство у канцеларији КАПК-а. Сваког четвртка од 10,00 до 14,00 часова почевши од 06.10.2016. године, чланице КАССС-а моћи ће да се консултују са њима уколико имају питања везана за акредитацију.

Питања можете слати електронски на е-mail konferencija@vpskp.edu.rs, путем телефона КАПК-а 011/3130-948 или можете доћи лично у канцеларију КАПК-а уз претходну најаву.

Овом приликом се захваљујемо проф. др Мирољубу Миливојчевићу и проф. др Вери Милошевић на њиховом залагању.

ВЕСТИ

Листа пријављених кандидата за члана Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању

13.12.2021

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 16 став 2. тачка 2. и ставом 5. З[...]

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

13.12.2021

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 11 став 1. тачка 2. и ставом 6. З[...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

18.11.2021

Јавни-позив-за-пријављивање-кандидата-за-члана-УО-НАТПреузми Образац-за-пријављивање-кандидата-з[...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

18.11.2021

Јавни-позив-за-пријављивање-кандидата-за-чланове-НСВО-1Преузми Образац-за-пријављивање-кандидата[...]

Одржан трећи састанак - међународна сарадња и писање пројеката

05.05.2021

Дана 28.04.2021. године у Палати “Србија” одржан је трећи састанак са темом – међународна сарадња и[...]