Архива аутора: admin

Расписан oглас за избор председника КАССС-а – ОГЛАС

Дана 7.12.2020. год. расписан је оглас за избор председника КАССС-аОГЛАС.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ КАССС-а

Скупштина КАСС Србије одржаће се 31.05.2012. године са почетком у 12,00 часова у Палати „Србије“, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (Источни улаз, 2 спрат, канцеларија 233).

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са седнице Конференције одржане дана 19.04.2012. године;
 2. Извештај о учлањењу у EURASHE;
 3. Расписивање заједничког конкурса за школску 2012/2013;
 4. Договор о уплати за акредитацију;
 5. Текућа питања.

Скупштином Конференције председава др Ружица Станковић, професор, председник КАССС-а.

Дневни ред

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА КАССС-а

Скупштина председништва КАСС Србије одржаће се 31.05.2012. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Конференције академија струковних студија Србије, Палата „Србије“, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (Источни улаз, 5 спрат, канцеларија 568).

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са седнице председништва одржане дана 19.04.2012. године;
 2. Извештај о учлањењу у EURASHE;
 3. Расписивање заједничког конкурса за школску 2012/2013;
 4. Договор о уплати за акредитацију;
 5. Текућа питања.

Скупштином Конференције председава др Ружица Станковић, професор, председник КАССС-а.

Дневни ред

ПРЕДЛОГ БРОЈА СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДЛОГ БРОЈА СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОДЛУКА О ПЛАЋАЊУ ЧЛАНАРИНЕ

Одлука о плаћању чланарине

ПРЕДЛОГ ТЕРМИНА ЗА КОНКУРСНЕ РОКОВЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА

На основу предлога конурсних термина за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија донетог на IV скупштини КАССС-а одржаној 05.04.2012. и на основу предлога Министарства просвете и науке, предложени су следећи термини:
 

Први конкурсни рок: од 27.06 до 18.07.2012.

 

 • Пријављивање кандидата: 25., 26., 27., 28. и 29.06.2012.
 • Полагање пријемних испита према распореду објављеном на високошколској установи: 29.06., 30.06., 01.07, 02.07., 03.07. и 04.07.2012.
 • Завршен упис у првом року: 18.07.2012.

 

Високе школе оглашавају други конкурсни рок: 31.07.2012.

 

Други конкурсни рок: од 03.09. до 20.09.2012.

 

 • Пријављивање кандидата: 03., 04. и 05.09.2012.
 • Полагање пријемних испита према распореду објављеном на високошколској установи: 06., 07., 08., 10. и 11.09.2012.
 • Завршен упис у другом року: 20.09.2012.

ПРЕДЛОГ НАЦРТА МИНИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКОГ НАСТАВНИКА ЗА СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Формиран је предлог Нацрта минималних услова за избор у звање високошколског наставника за струковне студије. Уколико имате примедбе на Нацрт, молимо вас да их доставите на е-маил Конференције.

Нацрт минималних услова за избор наставника струковних студија

V СКУПШТИНА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Дана 19.04.2012. године одржана је V скупштина Конференције академија струковних студија Србије.

Скупштини је присуствовао 31 представник високих школа струковних студија Србије.

Скупштини је присуствовала проф. др Вера Дондур, председник Националног савета за науку и технолошки развој, као и проф. др Милош Недељковић члан Радне групе за израду Нацрта Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са седнице Скупштине Конференције одржане дана 05.04.2012. године;
 2. Расправа о Нацрту Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године;
 3. Текућа питања.

Скупштином Конференције председава др Ружица Станковић, професор, председник КАССС-а.

Записник са седнице КАССС-а 19.04.2012.

VIII СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Дана 19.04.2012. године одржана је VIII седница председништва Конференције академија струковних студија Србије.

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са седнице председништва одржане дана 16.03.2012. године;
 2. Извештај Радне групе за израду Нацрта минималних услова за избор наставника на струковним студијама Србије;
 3. Текућа питања.

Седницом председава др Ружица Станковић, професор, председник КАССС-а.

Записник председништва 19.04.2012.

IV СКУПШТИНА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Дана 05.04.2012. године одржана је IV скупштина Конференције академија струковних студија Србије.

Седници је присуствовао проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете и науке.

Скупштини је присуствовало 46 представника високих школа струковних студија Србије.

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са III седнице Скупштине КАССС-а одржане дана 19.10.2011. године;
 2. Усвајање термина за полагање квалификационог испита за упис студената у прву годину студија за школску 2012/2013. годину;
 3. Измене Статута Конференције академија струковних студија Србије;
 4. Разматрање и усвајање предлога Нацрта минималних услова за избор наставника на струковним студијама, по пољима;
 5. Усвајање финансијског извештаја за 2011. годину;
 6. 6. Усвајање финансијског плана за 2012. годину
  – Предлог за финансирање Конференције академија струковних студија Србије;
 7. Текућа питања.

Скупштином Конференције председава др Ружица Станковић, професор, председник КАССС-а.

Записник са Скупштине 05.04.

ВЕСТИ

Листа пријављених кандидата за члана Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању

13.12.2021

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 16 став 2. тачка 2. и ставом 5. З[...]

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

13.12.2021

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 11 став 1. тачка 2. и ставом 6. З[...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

18.11.2021

Јавни-позив-за-пријављивање-кандидата-за-члана-УО-НАТПреузми Образац-за-пријављивање-кандидата-з[...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

18.11.2021

Јавни-позив-за-пријављивање-кандидата-за-чланове-НСВО-1Преузми Образац-за-пријављивање-кандидата[...]

Одржан трећи састанак - међународна сарадња и писање пројеката

05.05.2021

Дана 28.04.2021. године у Палати “Србија” одржан је трећи састанак са темом – међународна сарадња и[...]