Члан Управног одбора за Национално акредитационо тело

Према члану 14. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017) Влада образује Национално акредитационо тело ради обављања послова акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању.  Орган управљања Националног акредитационог тела је Управни одбор. Сагласно члану 16. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017) једног члана Управног одбора предлаже Конференција академија и високих школа из реда професора струковних студија.

Чланови управног одбора бирају се на период од четири године, са могућношћу још једног избора. Члан управног одбора не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у орган политичке странке или на дужност органа пословођења високошколске установе, као ни лице које је члан Националног савета, Комисије за акредитацију или лице које је запослено у Националном акредитационом телу. Члан управног одбора има право на накнаду за рад у износу који утврђује Влада.

Заинтересовани кандидати се могу приајвити електронски слањем попуњеног образца на мејл адресу Конференције konferencija@vpskp.edu.rs до среде 07.03.2018. године до 23:59 часова.

Образац за пријављивање за члана Управног одбора Националног акредитационог тела

ВЕСТИ

Одржан трећи састанак - међународна сарадња и писање пројеката

05.05.2021

Дана 28.04.2021. године у Палати “Србија” одржан је трећи састанак са темом – међународна сарадња и[...]

Састанак - међународна сарадња и писање пројеката

19.04.2021

Дана 09.04.2021. године у Палати "Србија" одржан је састанак са темом - међународна сарадња и писањ[...]

Изабран председник Конференције академија и високих школа Србије

29.01.2021

На четрдесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 2[...]

Расписан oглас за избор председника КАССС-а - ОГЛАС

07.12.2020

Дана 7.12.2020. год. расписан је оглас за избор председника КАССС-а - ОГЛАС. [...]

Стручна пракса у предузећу- један од најбољих начина да се пронађу нови таленти

07.11.2018

Бројне студије показују да мала и средња предузећа тешко проналазе одговарајући радни кадар,  што ог[...]