О НАМА

Конференција академија струковних студија Србије (КАССС), установљена на основама Закона о високом образовању, је ацосијација неуниверзитетских високошколских установа Србије. Чланице КАССС-a су акредитоване академије и високе школе струковних студија Србије. Као правна следбеница Конференције директора виших школа, основана је 12.04.2011. године ради координирања рада, утврђивања заједничке политике и остваривања заједничких интереса својих чланица.

У складу са Статутом, КАССС има изграђену организациону структуру коју чине: Скупштина, Председник КАССС-а и Председништво. Скупштина има скупштинске одборе по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима у чијој су надлежности питања специфично везана активности чланица одговарајућим образовно-научними и уметничким пољима.

КАССС је, у оквирима територије Републике Србије, регионално повезана кроз шест Регионалних центара, као својих организационих јединица, које обављају послове из надлежности КАССС-а на територији на којој су формирани.

Успостављени су Регионални центри за следећа подручја: Београдски регион; Регион Војводине; Западни регион; Централни регион; Јужни регион и Регион Косова и Метохије.

Чланови председништва Конференције академија и високих школа:

 1. др Бранко Савић, проф. – председник КАССС-а
 2. др Светлана Карић, проф. – потпредседник КАССС-а и координатор западног регионa
 3. др Горан Савановић, проф. – координатор региона Београд
 4. др Ђорђе Михаиловић, проф. – координатор централног региона
 5. др Александра Боричић, проф. – координатор јужног региона
 6. др Предраг Станојевић, проф. – координатор региона Косово и Метохија
 7. др Владан Ђулаковић, проф. – координатор источног региона
 8. др Дамњан Радосављевић, проф. – члан Националног савета за високо образовање
 9. др Иван Булатовић, проф. – члан Националног савета за високо образовање
 10. др Вера Милошевић, проф. – члан Националног акредитационог тела

Чланови Националног савета за високо образовање

 1. др Иван Булатовић, проф.
 2. др Дамњан Радосављевић, проф.

Члан Националног акредитационог тела

1. др Вера Милошевић, проф.

ВЕСТИ

Одржан трећи састанак - међународна сарадња и писање пројеката

05.05.2021

Дана 28.04.2021. године у Палати “Србија” одржан је трећи састанак са темом – међународна сарадња и[...]

Састанак - међународна сарадња и писање пројеката

19.04.2021

Дана 09.04.2021. године у Палати "Србија" одржан је састанак са темом - међународна сарадња и писањ[...]

Изабран председник Конференције академија и високих школа Србије

29.01.2021

На четрдесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 2[...]

Расписан oглас за избор председника КАССС-а - ОГЛАС

07.12.2020

Дана 7.12.2020. год. расписан је оглас за избор председника КАССС-а - ОГЛАС. [...]

Стручна пракса у предузећу- један од најбољих начина да се пронађу нови таленти

07.11.2018

Бројне студије показују да мала и средња предузећа тешко проналазе одговарајући радни кадар,  што ог[...]