АКАДЕМИЈЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

1. Београдска академија пословних и уметничких струковних студија

Председник Академије: др Миодраг Паспаљ, професор

2. Академија струковних студија Београд

Председник Академије: др Славољуб Вићић, професор

3. Академија техничко – уметничких струковних студија Београд

Председник Академије: др Bepa Пeтровић, проф.

4. Академија техничких струковних студија Београд

Председник Академије: др Марина Стаменовић, проф.

5. Академија струковних студија Шабац

Председник Академије: др Светлана Карић,професор

6. Академија струковних студија Јужна Србија

Вршилац дужности председника Академије: др Звонко Златановић,професор

7. Академија васпитачко – медицинских струковних студија

Председник Академије: др Зорица Дуковић, професор

8. Академија струковних студија Шумадија

Председник Академије: др Милан Ђорђевић,професор

9. Академија струковних студија Западна Србија

Председник Академије: др Љубица Диковић, професор

10. Академија техничко – васпитачких струковних студија

Председник Академије: др Срђан Јовковић,професор

11. Академија струковних студија косовско метохијска

Председник Академије: др Милан Мишић, професор

12. Академија за националну безбедност Београд

Директор: др Драган Симеуновић

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Висока техничка школа струковних студија Нови Сад

Директор: др Бранко Савић Е-маил: skola@vtsns.edu.rs WEB: www.vtsns.edu.rs Адреса: Школска 1 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/4892-500 Факс: 021/4892-515 Телефон секретара:021/4892-507 Телефон студентске службе: 021/4892-507 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/4892-508

2. Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Директор: др Јелена Дамњановић Е-маил: skola@vps.ns.ac.rs WEB: www.vps.ns.ac.rsАдреса: Владимира Перића Валтера 4 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/485-4004 Факс: 021/6350-367 Телефон секретара: 021/485-4006 Телефон студентске службе: 021/485-4030 021/485-4052 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/485-4027

3. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад

Директор: др Бојан Милошевић Е-маил: vsovinfo@gmail.com WEB: www.vaspitacns.edu.rs Адреса: Петра Драпшина 8 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/451-683 Факс: 021/452-441 Телефон секретара: 021/451-683 Телефон студентске службе: 021/451-288 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/452-063

4. Висока школа стуковних студија за васпитачe “Михаило Палов” Вршац

Директор: др Јелена Пртљага Е-маил: vsvasdirektor@hemo.net WEB: www.uskolavrsac.edu.rs Адреса: Омладински трг 1 Град: 26300 Вршац Телефон: 013/833-420 Факс: 013/832-517 Телефон секретара: 013/832-517 Телефон студентске службе: 013/831-628 Телефон финансијско- рачуноводствене службе: 013/823-680 O школи: English

5. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Кикинда

Директор: др Ангела Месарош Живков Е-маил: vsssovki@vaspitacka.edu.rs WEB: www.vaspitacka.edu.rsАдреса: Светосавска 57 Град: 23300 Кикинда Телефон: 0230/439-250 Факс: 0230/439-250 Телефон секретара: Телефон студентске службе: 0230/22-423

6. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сремска Митровица

Директор: др Гордана Мијаиловић Е-маил: sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs WEB: www.sm-vaspitac.edu.rsАдреса: Змај Јовина 29 Град: 22000 Сремска Митровица Телефон: 022/621-864 Факс: 022/621-864 Телефон секретара: 022/621-864 Телефон студентске службе: 022/621-864 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 022/622-231

7. Висока техничка школа струковних студија Зрењанин

Директор: др Миле Ловре Е-маил: office@vts-zr.edu.rs WEB: www.vts-zr.edu.rs Адреса: Ђорђа Стратимировића 23 Град: 23000 Зрењанин Телефон: 023/565-896 Факс: 023/565-896 Телефон секретара: 023/565-896 Телефон студентске службе: 023/562-389 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 023/565-005 O школи: English

8. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица

Директор: др Славољуб Хилченко Е-маил: vsovsu@gmail.com WEB: www.vsovsu.rs Адреса: Банијска 67 Град: 24000 Суботица Телефон: 024/547-870 Факс: 024/547-870 Телефон секретара: 024/547-870 Телефон студентске службе: 024/547-870 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/547-860

9. Висока техничка школа струковних студија Суботица

Директор: др Игор Фирстнер Е-маил: office@vts.su.ac.rs WEB: www.vts.su.ac.rsАдреса: Марка Орешковића 16 Град: 24000 Суботица Телефон: 024/655-201 Факс: 024/655-255 Телефон секретара:024/655-239 024/655-208 Телефон студентске службе: 024/655-229 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/655-238

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ОСНИВАЧ НИЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Висока пословна школа струковних студија Чaчак

Директор: др Саво Радоњић Е-маил: arhiva@vpscacak.edu.rs WEB: www.vpscacak.edu.rs Адреса: Градски парк бр. 2 Град: 11080 Земун Телефон: 069/333-5025 Факс: 032/311-351 Телефон секретара: Драгана Соврлић 063/1027-100 Телефон студентске службе: Урош Пушковић 063/1023-162 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: Дара Нисић 063/1021-828

2. Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“ Београд

В.Д. Директора: Проф. др Срећко Потић Е-маил: office@vmsmmilankovic.edu.rs WEB: www.vmsmmilankovic.edu.rs Адреса: Црнотравска 27 Град: 11000 Београд Телефон: 011/3530-611 Факс: 011/3530-642 Телефон секретара: 011/3530-661 Телефон студентске службе: 011/3530-603 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3530-623 011/3530-655 O школи: Српски – English

3. Висока спортска и здравствена школа струковних студија Београд

Директор: др Бранко Бошковић, проф. Е-маил: skola@vss.edu.rs WEB: www.vss.edu.rs Адреса: Тоше Јовановића 11 Град: 11000 Београд Телефон: 011/7550-051 Факс: 011/7550-051 Телефон секретара: 011/7546-342 Телефон студентске службе: 011/7550-162 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/7546-342

4. Висока здравствено-санитрана школа струковних студија „Висан“ – Београд

Директор: др Анка Војводић Е-маил: skola@vzsvisan.com WEB: www.vzsvisan.com Адреса: Тошин Бунар 7а Град: 11000 Београд Телефон: 011/307-6470 Факс: 011/307-6473 Телефон секретара: 011/307-6470 Телефон студентске службе: 011/307-6470 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/307-6470 O школи: English

5. Висока струковна школа за предузетништво Београд

Директор: др Владимир Маринковић Е-маил: office@vssp.edu.rs WEB: www.vssp.edu.rsАдреса: Карађорђева 71 Град: 11000 Београд Телефон: 011/3282-870 011/3282-815 Факс: 011/3282-362 Телефон секретара: 011/3282-870 Телефон студентске службе: 011/3282-815 011/3282-870 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3282-362

6. Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације Нови Сад

Директор: др Слободан Живкуцин Е-маил: info@mpk.edu.rs WEB: www.mpk.edu.rs  Адреса: Модене 5 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/881-862 Факс: 021/882-892 Телефон секретара: 021/881-862 Телефон студентске службе: 021/881-862 021/270-0022 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/881-862

7. Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ Крушевац

Директор: др Славица Анђелић Е-маил: office@visokaposlovnaskola.edu.rs WEB: www.visokaposlovnaskola.edu.rs Адреса: Топличина 12  Град: 37000 Крушевац Телефон: 037/420-230 037/420-231 Факс: 037/420-231 Телефон секретара: 037/420-231 Телефон студентске службе: 037/427-279 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/420-230

8. Висока школа струковних студија за економију и управу Београд

Директор: др Слободан Словић Е-маил: office@rafin.edu.rs WEB: www.rafin.edu.rs Адреса: Имотска 1 Град: 11000 Београд Телефон: 011/2462-623 Факс: 011/3098-198 Телефон секретара: Телефон студентске службе: Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

9. Висока школа струковних студија „Спортска академија“ Београд

Директор: др Мирослав Смаијћ, проф. Е-маил: spak@sbb.rs WEB: www.sportsacademy.edu.rs Адреса: Вјекослава Ковача 11 Град: 11000 Београд Телефон: 011/2414-901 Факс: 011/2414-901 011/2401-486 Телефон секретара: 011/2401-485 011/2414-901 Јелена Перишић Телефон студентске службе: 011/2401-486 Тамара Пајић Леонора Обрадовић Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2415-766 Петровић Радомир

10. Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност Ниш

Директор: др Радан Лакићевић Е-маил: studentska_sluzba@kib.edu.rs WEB: kib.edu.rs Адреса: Београдска 1 Град: 18000 Ниш Телефони: 018/209-500, 018/297-222 , 065/8-305-225

11. Висока школа струковних студија за информационе технологије Земун

Директор: др Бојан Ристић Е-маил: office@its.edu.rs WEB: www.its.edu.rsАдреса: Цара Душана 34 Град: 11080 Земун Телефон: 011/3168-223 Факс: 011/3168-223 Телефон секретара: 011/2096-777 Телефон студентске службе: 011/2096-773 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2096-777

12. Висока школа – академија фудбала Београд

Директор: др Владислав Илић Е-маил: info@akademijafudbala.com WEB: www.akademijafudbala.com Адреса: Делиградска 27/II Град: 11000 Београд Телефон: 011/ 3650-137

13. Висока струковна школа ИЦЕПС -интернационални центар за професионалне студије

Директор: др Срђан Стојановић; Е-маил:office@iceps.edu.rs WEB: www.iceps.edu.rs    Адреса: Топличин венац 7/1; Телефон:011/655-51-90

ВЕСТИ

Одржан трећи састанак - међународна сарадња и писање пројеката

05.05.2021

Дана 28.04.2021. године у Палати “Србија” одржан је трећи састанак са темом – међународна сарадња и[...]

Састанак - међународна сарадња и писање пројеката

19.04.2021

Дана 09.04.2021. године у Палати "Србија" одржан је састанак са темом - међународна сарадња и писањ[...]

Изабран председник Конференције академија и високих школа Србије

29.01.2021

На четрдесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 2[...]

Расписан oглас за избор председника КАССС-а - ОГЛАС

07.12.2020

Дана 7.12.2020. год. расписан је оглас за избор председника КАССС-а - ОГЛАС. [...]

Стручна пракса у предузећу- један од најбољих начина да се пронађу нови таленти

07.11.2018

Бројне студије показују да мала и средња предузећа тешко проналазе одговарајући радни кадар,  што ог[...]