Home » ВЕСТИ

 
 

ВЕСТИ

 

Изабран председник Конференције академија и високих школа Србије

На четрдесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 24.12.2020. године, одржан је избор за председника КАССС-а. За председника Конференције академија и високих школа Србије изабран је др Бранко Савић, професор, директор Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. Др Бранку Савићу, проф. је у току […]

 

Расписан oглас за избор председника КАССС-а – ОГЛАС

Дана 7.12.2020. год. расписан је оглас за избор председника КАССС-а – ОГЛАС.

 

Стручна пракса у предузећу- један од најбољих начина да се пронађу нови таленти

Бројне студије показују да мала и средња предузећа тешко проналазе одговарајући радни кадар,  што ограничава њихове могућности за рад, а истовремено повећава трошкове. С друге стране, високе струковне школе не прилагођавају наставни план са захтевима тржишта, што за последицу има да не могу студентима пронаћи одоговарајуће место у великом броју […]

 

Листа пријављених кандидата за члана Управног одбора Националног акредитационог тела

На основу члана 16. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број 88/2017) једног члана Управног одбора Националног акредитационог тела предлаже Конференција академија и високих школа из реда професора струковних студија. По истеку рока за пријављивање кандидата, ставља се на увид јавности листа пријављених канидата за члана Управног одбора Националног […]

 

Календар конференција у организацији високих школа струковних студија

Висока пословна школа струковних студија “Проф. др Радомир Бојковић” из Крушевца организује конференцију “Трендови у пословању 2018. године”. У питању је национална научно – стручна конференција са међународним учешћем. Сви прихваћени радови се објављују у Зборнику резимеа који носи 0,5 бодова и који је категорије М64, као и у Зборнику […]

 

Члан Управног одбора за Национално акредитационо тело

Према члану 14. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број 88/2017) Влада образује Национално акредитационо тело ради обављања послова акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању.  Орган управљања Националног акредитационог тела је Управни одбор. Сагласно члану 16. […]

 

Изабрани чланови Националног савета за високо образовање из реда професора струковних студија

На тридесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 20.02.2018. године, одржан је избор за чланове Националног савета за високо образовање из реда професора струковних студија које предлаже Конференција. Изабрани чланови за Национални савет за високо образовање из реда професора струковних студија су: др Булатовић Иван, професор […]

 
Изабран председник Конференције академија и високих школа Србије

Изабран председник Конференције академија и високих школа Србије

На тридесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 20.02.2018. године, одржан је избор за председника КАССС-а. За председника Конференције академија и високих школа Србије изабран је др Бранко Савић, професор, директор Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. Др Бранку Савићу, проф. је у току […]

 

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

На основу члана 11. став 1. тачка 2. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број 88/2017), а по истеку рока за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање, комисија за спровођење пријава на Јавни позив за кандидата за члана НСВО из реда професора струковних студија је одржала […]

 

Интерни оглас за избор председника Конференције академија и високих школа Србије

Дана 17.01.2018. године на седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије расписан је интерни оглас за избор председника Конференције академија и високих школа Србије. Оглас за избор председника КАССС-а