Home »

 
 

КОНКУРСИ ЗА УПИС – други уписни рок

 

Државне високе школе струковних студија:

 1. Београдска пословна школа Висока школа струковних студија
 2. Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија Београд
 3. Висока економска школа струковних студија из Пећи са привременим седиштем у Лепосавићу
 4. Висока железничка школа струковних студија
 5. Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија у Шапцу
 6. Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
 7. Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац
 8. Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу
 9. Висока пословна школа струковних студија у Ваљеву
 10. Висока пословна школа струковних студија Блаце
 11. Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу
 12. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду основне и специјалистичке
 13. Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент Београд
 14. Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник
 15. Висока техничка школа струковних студија Београд
 16. Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу
 17. Висока техничка школа струковних студија Ниш
 18. Висока техничка школа струковних студија Пожаревац
 19. Висока техничка школа струковних студија Суботицa
 20. Висока техничка школа струковних студија у Звечану    Висока техничка школа струковних студија у Звечану специјалистиче
 21. Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину
 22. Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу
 23. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду основне   Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду специјалистичке
 24. Висока технолошко уметничка струковна школа у Лесковцу
 25. Висока туристичка школа струковних студија
 26. Висока хемијско-технолошка школа струковних студија Крушевац
 27. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду
 28. Висока школа за васпитаче струковних студија Алесинац
 29. Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане -Бујановац
 30. Висока школа примењених струковних студија Врање
 31. Висока школа струковних студија – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
 32. Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац
 33. Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу
 34. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Пироту
 35. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици
 36. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

 

Приватне високе школе струковних студија:

 1. Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић
 2. Висока пословна школа струковних студија Чачак
 3. Висока спорска и здравствена школа струковних студија
 4. Висока струковна школа за предузетништво
 5. Висока школа струковних студија Спортска академија