Home »

 

АДРЕСАР ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА

 

ОБРАЗОВНО НАУЧНО ПОЉЕ:

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ

1. Београдска пословна школа – висока школа струковних студија

Директор: др Ђуро Ђуровић
Е-маил: djuro.djurovic@bbs.edu.rs
WEB: www.bbs.edu.rs
Адреса: Краљице Марије 73 (27. Марта 149)
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/3042-300 локал 304
Факс: 011/2424-069
Телефон секретара: 011/3042-300 локал 305
Телефон студентске службе: 011/3042-300 локал 304
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3042-300 локал 311

2. Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу

Директор: др Небојша Милановић
Е-маил: vespecleposavic@gmail.com
WEB: www.ves-pec.edu.rs
Адреса: 24. новембра б.б
Град: 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351 028/83-780
Факс:
Телефон секретара:
Телефон студентске службе:
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

3. Висока пословна школа струковних студија Блаце

Директор: др Љубиша Милачић
Е-маил: info@vpskp.edu.rs
WEB: www.vpskp.edu.rs
Адреса: Краља Петра I бр. 1
Град: 18420 Блаце
Телефон: 027/371-377
Факс: 027/373-849
Телефон секретара: 027/371-377
Телефон студентске службе: 027/371-377
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 027/371-377

4. Висока пословна школа струковних студија Ваљевo

Директор: др Млађен Вићентић
Е-маил: info@vipos.edu.rs
WEB: www.vipos.edu.rs
Адреса: Вука Караџића 3а
Град: 14000 Ваљево
Телефон: 014/224-735 014/232-646
Факс: 014/223-931
Телефон секретара: 014/223-931
Телефон студентске службе: 014/244-796
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 014/232-644

5. Висока пословна школа струковних студија Лесковац

Директор: др Милена Марјановић
Е-маил: mail@vpsle.edu.rs
WEB: www.vpsle.edu.rs
Адреса: Дурмиторска 19
Град: 16000 Лесковац
Телефон: 016/254-961
Факс: 016/242-536
Телефон секретара:
Телефон студентске службе:
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

6. Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

в.д. директора: др Јелена Дамњановић
Е-маил: vpskola@uns.ac.rs
WEB: www.vps.ns.ac.rs
Адреса: Владимира Перића Валтера 4
Град: 21000 Нови Сад
Телефон: 021/485-4004
Факс: 021/6350-367
Телефон секретара: 021/485-4006
Телефон студентске службе: 021/485-4030 021/485-4052
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/485-4027

7. Висока туристичка школа струковних студија Нови Београд

Директор: др Зоран Миленковић
Е-маил: milenkovicz@visokaturisticka.edu.rs
WEB: www.visokaturisticka.edu.rs
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 152а (бивши Булевар АВНОЈ-а)
Град: 11070 Нови Београд
Телефон: 011/2698-205 011/2670-379
Факс: 011/2698-205
Телефон секретара: 011/2698-222 локал 24
Телефон студентске службе: 011/2698-222 локал 13
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2698-222 локал 16

8. Висока хотелијерска школа струковних студија Београд

Директор: др Славољуб Вићић
Е-маил: info@vhs.edu.rs
WEB: www.vhs.edu.rs
Адреса: Кнеза Вишеслава бр. 70
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/2547-255
Факс: 011/2547-884
Телефон секретара: 011/3557-630 Светлана Радосављевић
Телефон студентске службе: 011/2547-255
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2547-884

9. Висока школа за васпитаче струковних студија  Алексинaц

Директор: др Милутин Ђуричковић
Е-маил: skolazavaspitace@mts.rs
WEB: www.vsvaspitacka.edu.rs
Адреса: Пиварска б.б.
Град: 18220 Алексинац
Телефон: 018/800-420
Факс: 018/804-323
Телефон секретара: 018/800-421
Телефон студентске службе: 018/800-323
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 018/803-331

О школи: Српски - English

10. Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане – Бујановац

Директор: др Цветко Симоновић
Е-маил: vsovgb@open.telekom.rs
WEB: www.vsov-gbr.edu.rs
Адреса: Карађорђев трг бб
Град: 17520 Бујановац
Телефон: 017/653-692
Факс: 017/653-692
Телефон секретара: 017/653-692
Телефон студентске службе: 017/650-056
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

11. Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац

Директор: др Зорица Дуковић
Е-маил: info@vaspks.edu.rs
WEB: www.vaspks.edu.rs
Адреса: Ћирила и Методија 18
Град: 37000 Крушевац
Телефон: 037/420-760
Факс: 037/420-761
Телефон секретара: 037/423-050
Телефон студентске службе: 037/439-754
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/420-760

12. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Кикинда

Директор: др Зоран Мијић
Е-маил: vsov@businter.net
WEB: www.vaspitacka.edu.rs
Адреса: Светосавска 57
Град: 23300 Кикинда
Телефон: 0230/439-250
Факс: 0230/439-250
Телефон секретара:
Телефон студентске службе: 0230/22-423
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

13. Висока школа стуковних студија за образовање васпитача “Михаило Палов” Вршац

Директор: др Јелена Пртљага
Е-маил: vsvasdirektor@hemo.net
WEB: www.uskolavrsac.edu.rs
Адреса: Омладински трг 1
Град: 26300 Вршац
Телефон: 013/833-420
Факс: 013/832-517
Телефон секретара: 013/832-517
Телефон студентске службе: 013/831-628
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 013/823-680

O школи: English

14. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад

Директор: мр Јованка Улић
Е-маил: vsovinfo@gmail.com
WEB: www.vsov.edu.rs
Адреса: Петра Драпшина 8
Град: 21000 Нови Сад
Телефон: 021/451-683
Факс: 021/452-441
Телефон секретара: 021/451-683
Телефон студентске службе: 021/451-288
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/452-063

15. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот

Директор: др Емилија Поповић
Е-маил: vspirot@open.telekom.rs
WEB: www.pakadem.edu.rs
Адреса: Ћирила и Методија 29
Град: 18300 Пирот
Телефон: 010/345-237
Факс: 010/345-237
Телефон секретара: 010/313-710
Телефон студентске службе: 010/345-253
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 010/313-711

16. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сремска Митровица

Директор: др Гордана Мијаиловић
Е-маил: sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs
WEB: www.sm-vaspitac.edu.rs
Адреса: Змај Јовина 29
Град: 22000 Сремска Митровица
Телефон: 022/621-864
Факс: 022/621-864
Телефон секретара: 022/621-864
Телефон студентске службе: 022/621-864
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 022/622-231

17. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица

Директор: др Надежда  Родић
Е-маил: vsovsu@gmail.com
WEB: www.vsovsu.rs
Адреса: Банијска 67
Град: 24000 Суботица
Телефон: 024/547-870
Факс: 024/547-870
Телефон секретара: 024/547-870
Телефон студентске службе: 024/547-870
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/547-860

18. Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Директор: др Светлана Карић
Е-маил: vivasabac@ptt.rs
WEB: www.vivasabac.edu.rs
Адреса: Добропољска 6
Град: 15000 Шабац
Телефон: 015/342-171 015/342-172
Факс: 015/342-171 015/342-172
Телефон секретара: 015/342-171 015/342-172
Телефон студентске службе: 015/342-173
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 015/342-171 015/342-172

O школи: Српски - English

ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ

1. Висока пословна школа струковних студија Чaчак

Директор: др Саво Радоњић
Е-маил: arhiva@vpscacak.edu.rs
WEB: www.vpscacak.edu.rs
Адреса: Градски парк бр. 2
Град: 11080 Земун
Телефон: 069/333-5025
Факс: 032/311-351
Телефон секретара: Драгана Соврлић 063/1027-100
Телефон студентске службе: Урош Пушковић 063/1023-162
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: Дара Нисић 063/1021-828

2. Висока струковна школа за предузетништво Београд

Директор: др Владимир Маринковић
Е-маил: office@vssp.edu.rs
WEB: www.vssp.edu.rs
Адреса: Карађорђева 71
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/3282-870 011/3282-815
Факс: 011/3282-362
Телефон секретара: 011/3282-870
Телефон студентске службе: 011/3282-815 011/3282-870
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3282-362

3. Висока струковна школа тржишних комуникација Београд

Директор: др Срђан Стојановић
Е-маил: info@stk.edu.rs
WEB: www.stk.edu.rs
Адреса: Палмира Тољатија 5
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/2673-315
Факс: 011/2673-292
Телефон секретара: 011/3193-485
Телефон студентске службе: 011/2673-315
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3193-485

4. Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације Сремски Карловци

Директор: др Слободан Живкуцин
Е-маил: info@mpk.edu.rs
WEB: www.mpk.edu.rs
Адреса: Митрополита Стратимировића 110
Град: 21205 Сремски Карловци
Телефон: 021/881-862
Факс: 021/882-892
Телефон секретара: 021/881-862
Телефон студентске службе: 021/881-862 021/270-0022
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/881-862

5. Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају – Ниш

Директор: др Андон Констадиновић
Е-маил: vssms@vssms.edu.rs
WEB: www.vssms.edu.rs
Адреса: Вишеградска 33
Град: 18000 Ниш
Телефон: 018/238-288 063/8962-962
Факс:
Телефон секретара:
Телефон студентске службе: 018/238288 Миладин Тасић
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:
О школи: English

6. Висока пословна школа струковних студија “Проф. др Радомир Бојковић” Крушевац

Директор: др Ђорђе Минков
Е-маил: indmanager@gmail.com
WEB: www.indmanager.edu.rs
Адреса: Косанчићева 4
Град: 37000 Крушевац
Телефон: 037/420-230 037/420-231
Факс: 037/420-231
Телефон секретара: 037/420-231
Телефон студентске службе: 037/427-279
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/420-230

7. Висока школа струковних студија за економију и управу Београд

Директор: др Слободан Словић
Е-маил: office@rafin.edu.rs
WEB: www.rafin.edu.rs
Адреса: Имотска 1
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/2462-623
Факс: 011/3098-198
Телефон секретара:
Телефон студентске службе:
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

8. Висока школа струковних студија “Спортска академија” Београд

Директор: др Александар Лукман
Е-маил: spak@sbb.rs
WEB: www.sportsacademy.edu.rs
Адреса: Вјекослава Ковача 11
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/2414-901
Факс: 011/2414-901 011/2401-486
Телефон секретара: 011/2401-485 011/2414-901 Јелена Перишић
Телефон студентске службе: 011/2401-486 Тамара Пајић Леонора Обрадовић
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2415-766 Петровић Радомир

9. Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност Ниш

Директор: др Радан Лакићевић

Е-маил: studentska_sluzba@kib.edu.rs

АКАДЕМИЈЕ

1. Висока школа – академија фудбала Београд

Директор: проф. др Стефан Илић
Е-маил: akaf@scnet.rs
WEB: www.akademijafudbala.com
Адреса: Делиградска 27/III
Град: 11000 Београд
Телефон:
Факс:
Телефон секретара:
Телефон студентске службе:
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

2. Академија за националну безбедност Београд

Директор: др Драган Симеуновић
Е-маил: akademija@bia.gov.rs
WEB:
Адреса: Краљице Ане бб
Град: 11000 Београд
Телефон:
Факс:
Телефон секретара:
Телефон студентске службе:
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКО

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ

1. Висока грађевинско – геодетска школа струковних студија Београд

Директор: др Вуле Алексић
Е-маил: vggs@sezampro.rs
WEB: www.vggs.rs
Адреса: Хајдук Станкова бр.2
Град: 11050 Београд
Телефон: 011/3086-243
Факс: 011/2422-178
Телефон секретара: 011/2422-178
Телефон студентске службе: 011/2402-786
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2422-178

2. Висока железничка школа струковних студија Београд

Директор: др Зоран Бундало
Е-маил: office@vzs.edu.rs
WEB: www.vzs.edu.rs
Адреса: Здравка Челара 14
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/3292-517 011/2768-095
Факс: 011/3292-517
Телефон секретара: 011/3292-517 LOKAL 105
Телефон студентске службе: 011/3292-517 LOKAL 109, 110
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3292-517 LOKAL 106
О школи: СрпскиEnglish

3. Висока инжењерска школа струковних студија – техникум таурунум Земун

Директор: др Раденко Рајић
Е-маил:info@tehnikum.edu.rs
WEB: www.tehnikum.edu.rs
Адреса: Улица Наде Димић 4, Земун
Град: 11080 Земун
Телефон: 011/2619-673; 011/2611-081
Факс: 011/2198-301
Телефон секретара: 011/2619-673
Телефон студентске службе: 011/2618-242
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2619-673

4. Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац

Директор: др Раденко Степић
Е-маил: vpssa@ptt.rs
WEB: www.vpssa.edu.rs
Адреса: Војводе Путника 56
Град: 15000 Шабац
Телефон: 015/344-580
Факс: 015/344-578
Телефон секретара: 015/344-998
Телефон студентске службе: 015/344-580
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 015/344-580

5. Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија Прокупље

Директор: др Дејан Давидовић
Е-маил: vpps@beotel.rs
WEB: www.vpps.edu.rs
Адреса: Ћирила и Методија бр. 1
Град: 18400 Прокупље
Телефон: 027/324-311
Факс: 027/324-311
Телефон секретара: 027/324-311 локал 104
Телефон студентске службе: 027/324-878
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 027/324-311 локал 105

6. Висока пословно-техничка школа струковних студија Ужице

Директор: др Ивана Ћировић
Е-маил: skola@vpts.edu.rs
WEB: www.vpts.edu.rs
Адреса: Трг Светога Саве 34
Град: 31000 Ужице
Телефон: 031/512-013
Факс: 031/512-013
Телефон секретара: 031/512-789 локал 119
Телефон студентске службе: 031/512-789 локал 118
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 031/531-385 локал 117 (шеф рачуноводства) и 128 (обрачунски радник)

7. Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац

Директор: др Емилија Ђикић Јовановић
Е-маил: vsstle@open.telekom.rs
WEB: www.vsstle.edu.rs
Адреса: Вилема Пушмана 17
Град: 16000 Лесковац
Телефон: 016/242-569
Факс: 016/233-911
Телефон секретара: 016/233-911
Телефон студентске службе: 016/233-911 локал 14
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 016/233-911 локал 15
O школи: Српски - English

8. Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент Београд

Директор: др Горан Савановић
Е-маил: vtts@eunet.rs
WEB: www.vtts.edu.rs
Адреса: Старине Новака 24
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/3234-002
Факс: 011/3234-002
Телефон секретара: 011/3234-002
Телефон студентске службе: 011/3233-694
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

O школи: Српски - English

9. Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник

Директор: др Миломир Мијатовић
Е-маил: vtms_ts@ptt.rs
WEB: www.vtms-ts.edu.rs
Адреса: Радоја Крстића 19
Град: 37240 Трстеник
Телефон: 037/714-121
Факс: 037/714-121
Телефон секретара: 037/714-121
Телефон студентске службе: 037/714-121
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/711-479

10. Висока техничка школа струковних студија Звечан

Директор: др Урош Јакшић
Е-маил: vtsssz@vts-zvecan.edu.rs
WEB: www.vts-zvecan.edu.rs
Адреса: Нушићева бр. 6
Град: 38227 Звечан
Телефон: 028/664-079
Факс: 028/664-079
Телефон секретара: 028/664-179
Телефон студентске службе: 028/664-179
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 028/664-179

11. Висока техничка школа струковних студија Зрењанин

Директор: др Милорад Ранчић
Е-маил: office@vts-zr.edu.rs
WEB: www.vts-zr.edu.rs
Адреса: Ђорђа Стратимировића 23
Град: 23000 Зрењанин
Телефон: 023/565-896
Факс: 023/565-896
Телефон секретара: 023/565-896
Телефон студентске службе: 023/562-389
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 023/565-005

O школи: English

12. Висока техничка школа струковних студија Крагујевац

Директор: др Никола Радивојевић
Е-маил: office@vts.edu.rs
WEB: www.vts.edu.rs
Адреса: Косовска 8
Град: 34000 Крагујевац
Телефон: 034/381-418
Факс: 034/335-213
Телефон секретара:034/381-418 034/300-990
Телефон студентске службе: 034/381-418
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 034/381-418

13. Висока техничка школа струковних студија Ниш

Директор: др Александра Боричић
Е-маил: info@vtsnis.edu.rs
WEB: www.vtsnis.edu.rs
Адреса: Александра Медведева 20
Град: 18000 Ниш
Телефон: 018/588-211
Факс: 018/588-210
Телефон секретара: 018/588-210
Телефон студентске службе: 018/588-039
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 018/588-211

14. Висока техничка школа струковних студија Нови Београд

Директор: др Весна Шотра
Е-маил: info@visokatehnicka.edu.rs
WEB: www.visokatehnicka.edu.rs
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 152а (бивши Булевар АВНОЈ-а)
Град: 11070 Нови Београд
Телефон: 011/3193-641
Факс: 011/2671-500
Телефон секретара:
Телефон студентске службе:
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

15. Висока техничка школа струковних студија Нови Сад

Директор: др Бранко Савић
Е-маил: skola@vtsns.edu.rs
WEB: www.vtsns.edu.rs
Адреса: Школска 1
Град: 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4892-500
Факс: 021/4892-515
Телефон секретара:021/4892-507
Телефон студентске службе: 021/4892-507
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/4892-508

16. Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Директор: др Владан Ђулаковић
Е-маил: visa_po@ptt.rs
WEB: www.vts-pozarevac.edu.rs
Адреса: Немањина 2
Град: 12000 Пожаревац
Телефон: 012/530-987
Факс: 012/531-667
Телефон секретара:012/531-667
Телефон студентске службе: 012/531-668
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 012/531-667 локал 17

17. Висока техничка школа струковних студија Суботица

Директор: др Игор Фурстнер
Е-маил: office@vts.su.ac.rs
WEB: www.vts.su.ac.rs
Адреса: Марка Орешковића 16
Град: 24000 Суботица
Телефон: 024/655-201
Факс: 024/655-255
Телефон секретара:024/655-239 024/655-208
Телефон студентске службе: 024/655-229
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/655-238

18. Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу

Директор: др Предраг Станојевић
Е-маил: vts@uros.sezampro.rs
WEB: www.vtsurosevac.com
Адреса: 24.новембра б.б.
Град: 38218 Лепосавић
Телефон: 028/84-106
Факс: 028/84-106
Телефон секретара: Милорад Ристић
Телефон студентске службе:
Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

19. Висока школа техничких струковних студија Чачак

Директор: др Драган Брајовић
Е-маил: office@vstss.com
WEB: www.visokaskolacacak.edu.rs
Адреса: Светог Саве 65
Град: 32000 Чачак
Телефон: 032/302-782 032/222-321
Факс: 032/222-321
Телефон секретара:032/302-755 маил секретара gordana.маric@vstss.cом
Телефон студентске службе: 032/302-790 маил studentska@vstss.cом
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 032/302-791 маил racunovodstvo@vstss.cом
О школи: English

20. Висока технолошка школа струковних студија Аранђеловац

Директор: др Ђорђе Михаиловић
Е-маил: info@vtsar.edu.rs
WEB: www.vtsar.edu.rs
Адреса: Јосифа Панчића бр.11
Град: 34300 Аранђеловац
Телефон: 034/6701-820
Факс:034/6711-755
Телефон секретара:034/6712-264
Телефон студентске службе: 034/6712-264
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 034/6712-264

О Школи: http://www.vtsar.edu.rs/sr/English.html

21. Висока технолошка школа струковних студија Шабац

Директор: др Љубица Мијић
Е-маил: vtssa@ptt.rs
WEB: www.vtssa.edu.rs
Адреса: Хајдук Вељкова 10
Град: 15000 Шабац
Телефон: 015/352-759
Факс: 015/352-729
Телефон секретара:015/352-729
Телефон студентске службе: 015/352-728
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 015/352-729
О школи: Српски - English

22. Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац

Директор: др Зорана Милосављевић
Е-маил: visahemijska@ptt.rs
WEB: www.vhts.edu.rs
Адреса: Косанчићева 36
Град: 37000 Крушевац
Телефон: 037/427-603
Факс: 037/427-603 локал 26
Телефон секретара:037/427-603
Телефон студентске службе: 037/429-471
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/427-603 локал 24

23. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд

Директор: др Вера Петровић
Е-маил: vera.petrovic@viser.edu.rs
WEB: www.viser.edu.rs
Адреса: Војводе Степе бр. 283.
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/2471-099
Факс: 011/2471-099
Телефон секретара:
Телефон студентске службе: 011/3970-429
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2466-015

O школи: http://www.viser.edu.rs/index.php?lang=EN

24. Висока школа примењених струковних студија Врање

Директор: др Љиљана Ђорђевић
Е-маил: info@visokaskola.edu.rs
WEB: www.visokaskola.edu.rs
Адреса: Филипа Филиповића 20
Град: 17500 Врање
Телефон: 017/421-859
Телефон и факс директора школе: 017/404-661
Телефон секретара: 017/421-859 локал 104
Телефон студентске службе: 017/421-859
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 017/404-660

25. Висока школа струковних студија – београдска политехника

Директор: др Марина Стаменовић
Е-маил: info@politehnika.edu.rs
WEB: www.politehnika.edu.rs
Адреса: Бранкова 17
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/2633-127
Факс: 011/2632-341
Телефон секретара:011/2633-127
Телефон студентске службе: 011/2411-630
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2633-127

26. Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Београд

Директор: др Горан Зајић
Е-маил: info@ict.edu.rs
WEB: www.ict.edu.rs
Адреса: Здравка Челара 16
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/3290-828
Факс: 011/3290-650
Телефон секретара: 011/3290-531
Телефон студентске службе: 011/3290-828
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2080-154

ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ

1. Висока школа струковних студија за информационе технологије Земун

Директор: др Бојан Ристић
Е-маил: office@its.edu.rs
WEB: www.its.edu.rs
Адреса: Цара Душана 34
Град: 11080 Земун
Телефон: 011/3168-223
Факс: 011/3168-223
Телефон секретара: 011/2096-777
Телефон студентске службе: 011/2096-773
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2096-777

МЕДИЦИНА

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ

1. Висока медицинска школа школа струковних студија Ћуприја

директор: др Христос Алексопулос
Е-маил: vmscuprija@gmail.com
WEB: www.vmscuprija.edu.rs
Адреса: Булевар Војске ББ
Град: 35230 Ћуприја
Телефон: 035/401-140
Факс: 035/401-130 035/401-163
Телефон секретара:
Телефон студентске службе: 035/401-164 035/401-165,
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 035/401-163

2. Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Директор: проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић
Е-маил: mitrasinovic.vzs@gmail.com
WEB: www.vzsbeograd.edu.rs
Адреса: Цара Душана 254
Град: 11080 Земун
Телефон: 011/2105-727
Факс: 011/2100-535
Телефон секретара: 011/3076-985 Рада Војиновић
Телефон студентске службе: 011/2618-120 011/2618-024 локал 113 Меланија Цвијовић
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2100-535 Виолета Ђокић

ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ

1. Висока медицинска школа струковних студија “Милутин Миланковић” Београд

Директор: др Гордана Арсић-Комљеновић
Е-маил: office@vmsmmilankovic.edu.rs
WEB: www.vmsmmilankovic.edu.rs
Адреса: Црнотравска 27
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/3530-611
Факс: 011/3530-642
Телефон секретара: 011/3530-661
Телефон студентске службе: 011/3530-603
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3530-623 011/3530-655
O школи: Српски - English

2. Висока спортска и здравствена школа струковних студија Београд

Директор: др Снежана Лазаревић
Е-маил: skola@vss.edu.rs
WEB: www.vss.edu.rs
Адреса: Тоше Јовановића 11
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/7550-051
Факс: 011/7550-051
Телефон секретара: 011/7546-342
Телефон студентске службе: 011/7550-162
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/7546-342

3. Висока здравствено-санитрана школа струковних студија „Висан“ – Београд

Директор: др Анка Војводић
Е-маил: skola@vzsvisan.com
WEB: www.vzsvisan.com
Адреса: Тошин Бунар 7а
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/307-6470
Факс: 011/307-6473
Телефон секретара: 011/307-6470
Телефон студентске службе: 011/307-6470
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/307-6470
O школи: English

УМЕТНОСТ

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ

1. Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Директор: Соња Влаховић
Е-маил: vslpu@vslpu.edu.rs
WEB: www.vslpu.edu.rs
Адреса: Панте Срећковића 2
Град: 11000 Београд
Телефон: 011/7291-196
Факс: 011/7291-943
Телефон секретара: 011/7291-941 Јовица Симић
Телефон студентске службе: 011/7291-196 011/7291-707
Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/7291-196
Телефон директора: 011/7291-945 011/7291-158