Home »

 
 

О НАМА

 

Конференција академија струковних студија Србије (КАССС), установљена на основама Закона о високом образовању, је ацосијација неуниверзитетских високошколских установа Србије. Чланице КАССС-a су акредитоване академије и високе школе струковних студија Србије. Као правна следбеница Конференције директора виших школа, основана је 12.04.2011.. године ради координирања рада, утврђивања заједничке политике и остваривања заједничких интереса својих чланица.

У складу са Статутом, КАССС има изграђену организациону структуру коју чине: Скупштина, Председник КАССС-а и Председништво. Скупштина има скупштинске одборе по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима у чијој су надлежности питања специфично везана активности чланица одговарајућим образовно-научними и уметничким пољима.

КАССС је, у оквирима територије Републике Србије, регионално повезана кроз шест Регионалних центара, као својих организационих јединица, које обављају послове из надлежности КАССС-а на територији на којој су формирани.

Успостављени су Регионални центри за следећа подручја: Београдски регион; Регион Војводине; Западни регион; Централни регион; Јужни регион и Регион Косова и Метохије.

Чланови председништва Конференције академија и високих школа:

 1. др Бранко Савић, проф. – председник КАССС-а
 2. др Светлана Карић, проф. – потпредседник КАССС-а и координатор западног регионa
 3. др Горан Савановић, проф. – координатор региона Београд
 4. др Ђорђе Михаиловић, проф. – координатор централног региона
 5. др Александра Боричић, проф. – координатор јужног региона
 6. др Предраг Станојевић, проф. – координатор региона Косово и Метохија
 7. др Владан Ђулаковић, проф. – координатор источног региона
 8. др Дамњан Радосављевић, проф. – члан Националног савета за високо образовање
 9. др Иван Булатовић, проф. – члан Националног савета за високо образовање
 10. др Вера Милошевић, проф. – члан Националног акредитационог тела

Чланови Националног савета за високо образовање

 1. др Иван Булатовић, проф.
 2. др Дамњан Радосављевић, проф.

Члан Националног акредитационог тела

1. др Вера Милошевић, проф.