Home »

 
 

КОНКУРСИ ЗА УПИС 2018/2019

 

Високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија

 1. Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија
 2. Висока грађевинско – геодетска школа струковних студија у Београду
 3. Висока економска школа струковних студија из Пећи у Лепосавићу
 4. Висока железничка школа струковних студија у Београду
 5. Висока инжењерска школа струковних студија Техникум Таурунум – Београд-Земун
 6. Висока медицинска и пословно – технолошка школа струковних студија Шабац
 7. Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
 8. Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац
 9. Висока пословна школа струковних студија Блаце
 10. Висока пословна школа струковних студија Ваљево
 11. Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу
 12. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду
 13. Висока пословно – техничка школа струковних студија Ужице
 14. Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент Београд
 15. Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник
 16. Висока техничка школа струковних студија – Звечан
 17. Висока техничка школа струковних студија – Суботица
 18. Висока техничка школа струковних студија Београд
 19. Висока техничка школа струковних студија из Урошевца у Лепосавићу
 20. Висока техничка школа струковних студија Пожаревац
 21. Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу
 22. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
 23. Висока техничко – технолошка школа струковних студија Крушевац
 24. Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац
 25. Висока хотелијерска школа струковних студија Београд
 26. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија – ВИШЕР у Београду
 27. Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца
 28. Висока школа ликовних и примењених уметсности струковних студија у Београду
 29. Висока школа струковних студија Београдска политехника – Београд
 30. Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов Вршац
 31. Висока школа струковних студија за васпитаче у Бујановцу
 32. Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац
 33. Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
 34. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот
 35. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
 36. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
 37. Висока школа струковних студија за образовање вспитача и тренера у Суботици
 38. Висока школа техничких струковних студија Чачак

Високе школе струковних студија чији оснивач није Република Србија

 1. Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланковић Београд
 2. Висока спортска и здравствена школа струковних студија Београд
 3. Висока струковна школа за предузетништво Београд
 4. Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације у Сремским Карловцима
 5. Висока школа струковних студија Спортска академија