Home »

 

АДРЕСАР ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА

 

ОБРАЗОВНО НАУЧНО ПОЉЕ:

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ

1. Београдска пословна школа

В.д директор: др Саша Бован, проф. Е-маил: sasa.bovan@bbs.edu.rs WEB: www.bbs.edu.rs Адреса: Краљице Марије 73 (27. Марта 149) Град: 11000 Београд Телефон: 011/3042-300 локал 304 Факс: 011/2424-069 Телефон секретара: 011/3042-300 локал 305 Телефон студентске службе: 011/3042-300 локал 304 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3042-300 локал 311

2. Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу

Директор: др Славиша Милић,проф.   Е-маил: vespecleposavic@gmail.com WEB: www.ves-pec.edu.rsАдреса: Доситеја Обрадовића  б.б Град: 38218 Лепосавић Телефон: 028/83-351 028/83-780 Факс: Телефон секретара: Телефон студентске службе: Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

3. Висока пословна школа струковних студија Блаце

Директор: др Саша Бован, проф. Е-маил: info@vpskp.edu.rs WEB: www.vpskp.edu.rsАдреса: Краља Петра I бр. 1 Град: 18420 Блаце Телефон: 027/371-377 Факс: 027/373-849 Телефон секретара: 027/371-377 Телефон студентске службе: 027/371-377 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 027/371-377

4. Висока пословна школа струковних студија Ваљевo

Директор: др Млађен Вићентић Е-маил: info@vipos.edu.rs WEB: www.vipos.edu.rsАдреса: Вука Караџића 3а Град: 14000 Ваљево Телефон: 014/224-735 014/232-644 Факс: 014/223-931 Телефон секретара: 014/224-735 Телефон студентске службе: 014/244-796 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 014/224-735

5. Висока пословна школа струковних студија Лесковац

Директор: др Милена Марјановић Е-маил: mail@vpsle.edu.rs WEB: www.vpsle.edu.rsАдреса: Владе Јовановића 8 Град: 16000 Лесковац Телефон: 016/254-961 Факс: 016/242-536 Телефон секретара: Телефон студентске службе: Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

6. Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Директора: др Јелена Дамњановић Е-маил: skola@vps.ns.ac.rs WEB: www.vps.ns.ac.rsАдреса: Владимира Перића Валтера 4 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/485-4004 Факс: 021/6350-367 Телефон секретара: 021/485-4006 Телефон студентске службе: 021/485-4030 021/485-4052 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/485-4027

7. Висока туристичка школа струковних студија Нови Београд

Директор: др Зоран Миленковић Е-маил: milenkovicz@visokaturisticka.edu.rs WEB: www.visokaturisticka.edu.rs Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 152а (бивши Булевар АВНОЈ-а) Град: 11070 Нови Београд Телефон: 011/2698-205 011/2670-379 Факс: 011/2698-205 Телефон секретара: 011/2698-222 локал 24 Телефон студентске службе: 011/2698-222 локал 13 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2698-222 локал 16

8. Висока хотелијерска школа струковних студија Београд

Директор: др Славољуб Вићић Е-маил: info@vhs.edu.rs WEB: www.vhs.edu.rsАдреса: Кнеза Вишеслава бр. 70 Град: 11000 Београд Телефон: 011/2547-255 Факс: 011/2547-884 Телефон секретара: 011/3554-269 Светлана Радосављевић Телефон студентске службе: 011/2547-255 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2547-884

9. Висока школа за васпитаче струковних студија  Алексинaц

Директор: др Милутин Ђуричковић Е-маил: skolazavaspitace@mts.rs WEB: www.vsvaspitacka.edu.rs Адреса: Пиварска б.б. Град: 18220 Алексинац Телефон: 018/800-420 Факс: 018/804-323 Телефон секретара: 018/800-421 Телефон студентске службе: 018/800-323 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 018/803-331 О школи: Српски – English

10. Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане – Бујановац

Директор: др Јасмина Јовић Е-маил: vsovgb@open.telekom.rs WEB: www.vsov-gbr.edu.rsАдреса: Карађорђев трг бб Град: 17520 Бујановац Телефон: 017/653-692 Факс: 017/653-692 Телефон секретара: 017/653-692 Телефон студентске службе: 017/650-056 Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

11. Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац

Директор: др Зорица Дуковић Е-маил: info@vaspks.edu.rs WEB: www.vaspks.edu.rsАдреса: Ћирила и Методија 18 Град: 37000 Крушевац Телефон: 037/420-760 Факс: 037/420-761 Телефон секретара: 037/423-050 Телефон студентске службе: 037/439-754 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/420-760

12. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Кикинда

Директор: др Зоран Мијић Е-маил: vsssovki@vaspitacka.edu.rs WEB: www.vaspitacka.edu.rsАдреса: Светосавска 57 Град: 23300 Кикинда Телефон: 0230/439-250 Факс: 0230/439-250 Телефон секретара: Телефон студентске службе: 0230/22-423 Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

13. Висока школа стуковних студија за васпитачe “Михаило Палов” Вршац

Директор: др Јелена Пртљага Е-маил: vsvasdirektor@hemo.net WEB: www.uskolavrsac.edu.rs Адреса: Омладински трг 1 Град: 26300 Вршац Телефон: 013/833-420 Факс: 013/832-517 Телефон секретара: 013/832-517 Телефон студентске службе: 013/831-628 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 013/823-680 O школи: English

14. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад

Директор: мр Јованка Улић Е-маил: vsovinfo@gmail.com WEB: www.vaspitacns.edu.rs Адреса: Петра Драпшина 8 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/451-683 Факс: 021/452-441 Телефон секретара: 021/451-683 Телефон студентске службе: 021/451-288 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/452-063

15. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот

Директор: др Емилија Поповић Е-маил: vspirot@pakadem.edu.rs WEB: www.pakadem.edu.rs Адреса: Ћирила и Методија 29 Град: 18300 Пирот Телефон: 010/345-237 Факс: 010/345-237 Телефон секретара: 010/313-710 Телефон студентске службе: 010/345-253 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 010/313-711

16. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сремска Митровица

Директор: др Гордана Мијаиловић Е-маил: sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs WEB: www.sm-vaspitac.edu.rsАдреса: Змај Јовина 29 Град: 22000 Сремска Митровица Телефон: 022/621-864 Факс: 022/621-864 Телефон секретара: 022/621-864 Телефон студентске службе: 022/621-864 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 022/622-231

17. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица

Директор: др Надежда  Родић Е-маил: vsovsu@gmail.com WEB: www.vsovsu.rs Адреса: Банијска 67 Град: 24000 Суботица Телефон: 024/547-870 Факс: 024/547-870 Телефон секретара: 024/547-870 Телефон студентске службе: 024/547-870 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/547-860

18. Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Директор: др Светлана Карић Е-маил: vivasabac@ptt.rs WEB: www.vivasabac.edu.rs Адреса: Добропољска 6 Град: 15000 Шабац Телефон: 015/342-171 015/342-172 Факс: 015/342-171 015/342-172 Телефон секретара: 015/342-171 015/342-172 Телефон студентске службе: 015/342-173 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 015/342-171 015/342-172 O школи: Српски – English

ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ

1. Висока пословна школа струковних студија Чaчак

Директор: др Саво Радоњић Е-маил: arhiva@vpscacak.edu.rs WEB: www.vpscacak.edu.rs Адреса: Градски парк бр. 2 Град: 11080 Земун Телефон: 069/333-5025 Факс: 032/311-351 Телефон секретара: Драгана Соврлић 063/1027-100 Телефон студентске службе: Урош Пушковић 063/1023-162 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: Дара Нисић 063/1021-828

2. Висока струковна школа за предузетништво Београд

Директор: др Владимир Маринковић Е-маил: office@vssp.edu.rs WEB: www.vssp.edu.rsАдреса: Карађорђева 71 Град: 11000 Београд Телефон: 011/3282-870 011/3282-815 Факс: 011/3282-362 Телефон секретара: 011/3282-870 Телефон студентске службе: 011/3282-815 011/3282-870 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3282-362

3. Висока струковна школа тржишних комуникација Београд

Директор: др Срђан Стојановић Е-маил: info@stk.edu.rs WEB: www.stk.edu.rs Адреса: Палмира Тољатија 5 Град: 11000 Београд Телефон: 011/2673-315 Факс: 011/2673-292 Телефон секретара: 011/3193-485 Телефон студентске службе: 011/2673-315 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3193-485

4. Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације Сремски Карловци

Директор: др Слободан Живкуцин Е-маил: info@mpk.edu.rs WEB: www.mpk.edu.rs Адреса: Митрополита Стратимировића 110 Град: 21205 Сремски Карловци Телефон: 021/881-862 Факс: 021/882-892 Телефон секретара: 021/881-862 Телефон студентске службе: 021/881-862 021/270-0022 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/881-862

5. Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају – Ниш

Директор: др Андон Констадиновић Е-маил: vssms@vssms.edu.rs WEB: www.vssms.edu.rs Адреса: Вишеградска 33 Град: 18000 Ниш Телефон: 018/238-288 063/8962-962 Факс: Телефон секретара: Телефон студентске службе: 018/238288 Миладин Тасић Телефон финансијско-рачуноводствене службе: О школи: English

6. Висока пословна школа струковних студија “Проф. др Радомир Бојковић” Крушевац

Директор: др Ђорђе Минков Е-маил: indmanager@gmail.com WEB: www.indmanager.edu.rsАдреса: Косанчићева 4 Град: 37000 Крушевац Телефон: 037/420-230 037/420-231 Факс: 037/420-231 Телефон секретара: 037/420-231 Телефон студентске службе: 037/427-279 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/420-230

7. Висока школа струковних студија за економију и управу Београд

Директор: др Слободан Словић Е-маил: office@rafin.edu.rs WEB: www.rafin.edu.rs Адреса: Имотска 1 Град: 11000 Београд Телефон: 011/2462-623 Факс: 011/3098-198 Телефон секретара: Телефон студентске службе: Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

8. Висока школа струковних студија “Спортска академија” Београд Директор: др Александар Лукман Е-маил: spak@sbb.rs WEB: www.sportsacademy.edu.rs Адреса: Вјекослава Ковача 11 Град: 11000 Београд Телефон: 011/2414-901 Факс: 011/2414-901 011/2401-486 Телефон секретара: 011/2401-485 011/2414-901 Јелена Перишић Телефон студентске службе: 011/2401-486 Тамара Пајић Леонора Обрадовић Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2415-766 Петровић Радомир

9. Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност Ниш Директор: др Радан Лакићевић Е-маил: studentska_sluzba@kib.edu.rs WEB: kib.edu.rs Адреса: Београдска 1 Град: 18000 Ниш Телефони: 018/209-500, 018/297-222 , 065/8-305-225

АКАДЕМИЈЕ

1. Висока школа – академија фудбала Београд

Директор: др Владислав Илић Е-маил: info@akademijafudbala.com WEB: www.akademijafudbala.com Адреса: Делиградска 27/II Град: 11000 Београд Телефон: 011/ 3650-137 Факс: Телефон секретара: Телефон студентске службе: Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

2. Академија за националну безбедност Београд

Директор: др Драган Симеуновић Е-маил: akademija@bia.gov.rs WEB: Адреса: Краљице Ане бб Град: 11000 Београд Телефон: Факс: Телефон секретара: Телефон студентске службе: Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКО

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ

1. Висока грађевинско – геодетска школа струковних студија Београд

Директор: др Вуле Алексић Е-маил: vggs@sezampro.rs WEB: www.vggs.rs Адреса: Хајдук Станкова бр.2 Град: 11050 Београд Телефон: 011/3086-243 Факс: 011/2422-178 Телефон секретара: 011/2422-178 Телефон студентске службе: 011/2402-786 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2422-178

2. Висока железничка школа струковних студија Београд

Директор: др Зоран Бундало Е-маил: office@vzs.edu.rs WEB: www.vzs.edu.rs Адреса: Здравка Челара 14 Град: 11000 Београд Телефон: 011/3292-517 011/2768-095 Факс: 011/3292-517 Телефон секретара: 011/3292-517 LOKAL 105 Телефон студентске службе: 011/3292-517 LOKAL 109, 110 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3292-517 LOKAL 106 О школи: СрпскиEnglish

3. Висока инжењерска школа струковних студија – техникум таурунум Земун

Директор: др Раденко Рајић Е-маил:info@tehnikum.edu.rs WEB: www.tehnikum.edu.rs Адреса: Улица Наде Димић 4, Земун Град: 11080 Земун Телефон: 011/2619-673; 011/2611-081 Факс: 011/2198-301 Телефон секретара: 011/2619-673 Телефон студентске службе: 011/2618-242 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2619-673

4. Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац

Директор: др Дејан Грујић Е-маил: vpssa@ptt.rs WEB: www.vpssa.edu.rsАдреса: Војводе Путника 56 Град: 15000 Шабац Телефон: 015/344-580 Факс: 015/344-578 Телефон секретара: 015/344-998 Телефон студентске службе: 015/344-580 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 015/344-580

5. Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија Прокупље

Директор: др Дејан Давидовић Е-маил: vpps@beotel.rs WEB: www.vpps.edu.rsАдреса: Ћирила и Методија бр. 1 Град: 18400 Прокупље Телефон: 027/324-311 Факс: 027/324-311 Телефон секретара: 027/324-311 локал 104 Телефон студентске службе: 027/324-878 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 027/324-311 локал 105

6. Висока пословно-техничка школа струковних студија Ужице

Директор: др Ивана Ћировић Е-маил: skola@vpts.edu.rs WEB: www.vpts.edu.rsАдреса: Трг Светога Саве 34 Град: 31000 Ужице Телефон: 031/512-013 Факс: 031/512-013 Телефон секретара: 031/512-789 локал 119 Телефон студентске службе: 031/512-789 локал 118 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 031/531-385 локал 117 (шеф рачуноводства) и 128 (обрачунски радник)

7. Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац

Директор: др Емилија Ђикић Јовановић Е-маил: vsstle@open.telekom.rs WEB: www.vsstle.edu.rs Адреса: Вилема Пушмана 17 Град: 16000 Лесковац Телефон: 016/242-569 Факс: 016/233-911 Телефон секретара: 016/233-911 Телефон студентске службе: 016/233-911 локал 14 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 016/233-911 локал 15 O школи: Српски – English

8. Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент Београд

Директор: др Горан Савановић Е-маил: vtts@eunet.rs WEB: www.vtts.edu.rs Адреса: Старине Новака 24 Град: 11000 Београд Телефон: 011/3234-002 Факс: 011/3234-002 Телефон секретара: 011/3234-002 Телефон студентске службе: 011/3233-694 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: O школи: Српски – English

9. Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник

Директор: др Миломир Мијатовић Е-маил: vtms_ts@ptt.rsWEB: www.vtms-ts.edu.rs Адреса: Радоја Крстића 19 Град: 37240 Трстеник Телефон: 037/714-121 Факс: 037/714-121 Телефон секретара: 037/714-121 Телефон студентске службе: 037/714-121 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/711-479

10. Висока техничка школа струковних студија Звечан

Директор: др Урош Јакшић Е-маил: vtsssz@vts-zvecan.edu.rs WEB: www.vts-zvecan.edu.rsАдреса: Нушићева бр. 6 Град: 38227 Звечан Телефон: 028/664-079 Факс: 028/664-079 Телефон секретара: 028/664-179 Телефон студентске службе: 028/664-179 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 028/664-179

11. Висока техничка школа струковних студија Зрењанин

Директор: др Миле Ловре Е-маил: office@vts-zr.edu.rs WEB: www.vts-zr.edu.rs Адреса: Ђорђа Стратимировића 23 Град: 23000 Зрењанин Телефон: 023/565-896 Факс: 023/565-896 Телефон секретара: 023/565-896 Телефон студентске службе: 023/562-389 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 023/565-005 O школи: English

12. Висока техничка школа струковних студија Крагујевац

Директор: др Никола Радивојевић Е-маил: office@vts.edu.rs WEB: www.vts.edu.rs Адреса: Косовска 8 Град: 34000 Крагујевац Телефон: 034/381-418 Факс: 034/335-213 Телефон секретара:034/381-418 034/300-990 Телефон студентске службе: 034/381-418 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 034/381-418

13. Висока техничка школа струковних студија Ниш

Директор: др Александра Боричић Е-маил: info@vtsnis.edu.rs WEB: www.vtsnis.edu.rsАдреса: Александра Медведева 20 Град: 18000 Ниш Телефон: 018/588-211 Факс: 018/588-210 Телефон секретара: 018/588-210 Телефон студентске службе: 018/588-039 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 018/588-211

14. Висока техничка школа струковних студија Нови Београд

Директор: др Весна Шотра Е-маил: info@visokatehnicka.edu.rs WEB: www.visokatehnicka.edu.rs Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 152а (бивши Булевар АВНОЈ-а) Град: 11070 Нови Београд Телефон: 011/3193-641 Факс: 011/2671-500 Телефон секретара: Телефон студентске службе: Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

15. Висока техничка школа струковних студија Нови Сад

Директор: др Бранко Савић Е-маил: skola@vtsns.edu.rs WEB: www.vtsns.edu.rs Адреса: Школска 1 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/4892-500 Факс: 021/4892-515 Телефон секретара:021/4892-507 Телефон студентске службе: 021/4892-507 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/4892-508

16. Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Директор: др Владан Ђулаковић Е-маил: visa_po@ptt.rs WEB: www.vts-pozarevac.edu.rs Адреса: Немањина 2 Град: 12000 Пожаревац Телефон: 012/530-987 Факс: 012/531-667 Телефон секретара:012/531-667 Телефон студентске службе: 012/531-668 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 012/531-667 локал 17

17. Висока техничка школа струковних студија Суботица

Директор: др Игор Фирстнер Е-маил: office@vts.su.ac.rs WEB: www.vts.su.ac.rsАдреса: Марка Орешковића 16 Град: 24000 Суботица Телефон: 024/655-201 Факс: 024/655-255 Телефон секретара:024/655-239 024/655-208 Телефон студентске службе: 024/655-229 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/655-238

18. Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу

Директор: др Предраг Станојевић Е-маил: vtsssustanova@vtsurosevac.com WEB: www.vtsurosevac.comАдреса: 24.новембра б.б. Град: 38218 Лепосавић Телефон: 028/84-106 Факс: 028/84-106 Телефон секретара: 028/84-108 Милорад Ристић Телефон студентске службе:028/84-106 Телефон финансијско-рачуноводствене службе:028/84-108

19. Висока школа техничких струковних студија Чачак

Директор: др Драган Брајовић Е-маил: office@vstss.com WEB: www.visokaskolacacak.edu.rs Адреса: Светог Саве 65 Град: 32000 Чачак Телефон: 032/302-782 032/222-321 Факс: 032/222-321 Телефон секретара:032/302-755 маил секретара gordana.маric@vstss.cом Телефон студентске службе: 032/302-790 маил studentska@vstss.cом Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 032/302-791 маил racunovodstvo@vstss.cом О школи: English

20. Висока технолошка школа струковних студија Аранђеловац

Директор: др Ђорђе Михаиловић Е-маил: info@vtsar.edu.rs WEB: www.vtsar.edu.rs Адреса: Јосифа Панчића бр.11 Град: 34300 Аранђеловац Телефон: 034/6701-820 Факс:034/6711-755 Телефон секретара:034/6712-264 Телефон студентске службе: 034/6712-264 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 034/6712-264 О Школи: http://www.vtsar.edu.rs/sr/English.html

21. Висока медицинска и пословно – технолошка школа струковних студија

Директор: др Љубица Мијић Е-маил: vtssa@ptt.rs WEB: www.vmpts.edu.rs Адреса: Хајдук Вељкова 10 Град: 15000 Шабац Телефон: 015/352-729 Факс: 015/352-729 Телефон секретара:015/352-729 Телефон студентске службе: 015/352-728 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 015/352-729 О школи: Српски – English

22. Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац

Директор: др Зорана Милосављевић Е-маил: visahemijska@ptt.rs, info@vhts.edu.rs WEB: www.vhts.edu.rs Адреса: Косанчићева 36 Град: 37000 Крушевац Телефон: 037/427-603 Факс: 037/427-603 локал 26 Телефон секретара:037/427-603 Телефон студентске службе: 037/429-471 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/427-603 локал 24

23. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд

Директор: др Вера Петровић Е-маил: office@viser.edu.rs WEB: www.viser.edu.rs Адреса: Војводе Степе бр. 283. Град: 11000 Београд Телефон: 011/2471-099 Факс: 011/2471-099 Телефон секретара: Телефон студентске службе: 011/3970-429 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2466-015 O школи: http://www.viser.edu.rs/index.php?lang=EN

24. Висока школа примењених струковних студија Врање

Директор: др Љиљана Ђорђевић Е-маил: info@visokaskola.edu.rs WEB: www.visokaskola.edu.rsАдреса: Филипа Филиповића 20 Град: 17500 Врање Телефон: 017/421-859 Телефон и факс директора школе: 017/404-661 Телефон секретара: 017/421-859 локал 104 Телефон студентске службе: 017/421-859 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 017/404-660

25. Висока школа струковних студија – београдска политехника

Директор: др Марина Стаменовић Е-маил: info@politehnika.edu.rs WEB: www.politehnika.edu.rsАдреса: Бранкова 17 Град: 11000 Београд Телефон: 011/2633-127 Факс: 011/2632-341 Телефон секретара:011/2633-127 Телефон студентске службе: 011/2411-630 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2633-127

26. Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Београд

Директор: др Горан Зајић Е-маил: info@ict.edu.rs WEB: www.ict.edu.rsАдреса: Здравка Челара 16 Град: 11000 Београд Телефон: 011/3290-828 Факс: 011/3290-650 Телефон секретара: 011/3290-531 Телефон студентске службе: 011/3290-828 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2080-154

ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ

1. Висока школа струковних студија за информационе технологије Земун

Директор: др Бојан Ристић Е-маил: office@its.edu.rs WEB: www.its.edu.rsАдреса: Цара Душана 34 Град: 11080 Земун Телефон: 011/3168-223 Факс: 011/3168-223 Телефон секретара: 011/2096-777 Телефон студентске службе: 011/2096-773 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2096-777

МЕДИЦИНА

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ

1. Висока медицинска школа школа струковних студија Ћуприја

директор: др Христос Алексопулос Е-маил: vmscuprija@gmail.com WEB: www.vmscuprija.edu.rsАдреса: Булевар Војске ББ Град: 35230 Ћуприја Телефон: 035/401-140 Факс: 035/401-130 035/401-163 Телефон секретара: Телефон студентске службе: 035/401-164 035/401-165, Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 035/401-163

2. Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Директор: проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић Е-маил: mitrasinovic.vzs@gmail.com WEB: www.vzsbeograd.edu.rs Адреса: Цара Душана 254 Град: 11080 Земун Телефон: 011/2105-727 Факс: 011/2100-535 Телефон секретара: 011/3076-985 Рада Војиновић Телефон студентске службе: 011/2618-120 011/2618-024 локал 113 Меланија Цвијовић Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2100-535 Виолета Ђокић

ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ

1. Висока медицинска школа струковних студија “Милутин Миланковић” Београд

Директор: др Гордана Арсић-Комљеновић Е-маил: office@vmsmmilankovic.edu.rs WEB: www.vmsmmilankovic.edu.rs Адреса: Црнотравска 27 Град: 11000 Београд Телефон: 011/3530-611 Факс: 011/3530-642 Телефон секретара: 011/3530-661 Телефон студентске службе: 011/3530-603 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3530-623 011/3530-655 O школи: Српски – English

2. Висока спортска и здравствена школа струковних студија Београд

Директор: др Снежана Лазаревић, проф. Е-маил: skola@vss.edu.rs WEB: www.vss.edu.rs Адреса: Тоше Јовановића 11 Град: 11000 Београд Телефон: 011/7550-051 Факс: 011/7550-051 Телефон секретара: 011/7546-342 Телефон студентске службе: 011/7550-162 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/7546-342

3. Висока здравствено-санитрана школа струковних студија „Висан“ – Београд

Директор: др Анка Војводић Е-маил: skola@vzsvisan.com WEB: www.vzsvisan.com Адреса: Тошин Бунар 7а Град: 11000 Београд Телефон: 011/307-6470 Факс: 011/307-6473 Телефон секретара: 011/307-6470 Телефон студентске службе: 011/307-6470 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/307-6470 O школи: English

УМЕТНОСТ

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ

1. Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Директор: в.д мр Драган Бошковић,проф.сс  Е-маил: vslpu@vslpu.edu.rs WEB: www.vslpu.edu.rs Адреса: Панте Срећковића 2 Град: 11000 Београд Телефон: 011/7291-196 Факс: 011/7291-943 Телефон секретара: 011/7291-941 Ивана Бјекић Телефон студентске службе: 011/7291-196 011/7291-707 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/7291-196 Телефон директора: 011/7291-945 011/7291-158