ПОЧЕТНА

 

Конференција академија струковних студија Србије (КАССС), установљена на основама Закона о високом образовању, је ацосијација неуниверзитетских високошколских установа Србије. Чланице КАССС-a су акредитоване академије и високе школе струковних студија Србије. Као правна следбеница Конференције директора виших школа, основана је 12.04.2011.. године ради координирања рада, утврђивања заједничке политике и остваривања заједничких интереса својих чланица.

У складу са Статутом, КАССС има изграђену организациону структуру коју чине: Скупштина, Председник КАССС-а и Председништво. Скупштина има скупштинске одборе по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима у чијој су надлежности питања специфично везана активности чланица одговарајућим образовно-научним и уметничким пољима.

КАССС је, у оквирима територије Републике Србије, регионално повезана кроз седам Регионалних центара, као својих организационих јединица, које обављају послове из надлежности КАССС-а на територији на којој су формирани.

Успостављени су Регионални центри за следећа подручја: Београдски регион; Регион Војводине; Западни регион; Источни регион; Централни регион; Јужни регион и Регион Косова и Метохије.

Конференција академија струковних студија Србије је члан Европске асоцијације високог струковног образовања

- European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)    www.eurashe.eu

Информатор КАССС

ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА У СРБИЈИ

DEVELOPMENT TRENDS OF SCHOOLS OF APPLIED STUDIES IN SERBIA

ГАЛЕРИЈА

 

ВЕСТИ

Call for Expert SAPS

10.02.2017

Call for Experts SAPS Call for Experts To join the SAPS project - Supporting Apprenticeships betwe[...]

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - АКРЕДИТАЦИЈА

10.10.2016

Питања школа о акредитацији, одговори проф. др Мирољуба Миливојчевића и проф. др Вере Милошевић - чл[...]

Обавештење високим школама струковних студија - Акредитација

21.09.2016

У циљу помоћи високим школама струковних студија у поступку припреме акредитације, проф. др Мирољуб [...]

Радионица - Исходи и циљеви учења

06.07.2016

Конференција академија струковних студија Србије одржала је дана 05.07.2016. године радионицу - Исхо[...]

Одржан тематски скуп - припрема акредитације

02.06.2016

Дана 19.05.2016. године у организацији Конференције академија струковних студија Србије одржан је те[...]