ПОЧЕТНА

 

Конференција академија струковних студија Србије (КАССС), установљена на основама Закона о високом образовању, је ацосијација неуниверзитетских високошколских установа Србије. Чланице КАССС-a су акредитоване академије и високе школе струковних студија Србије. Као правна следбеница Конференције директора виших школа, основана је 12.04.2011.. године ради координирања рада, утврђивања заједничке политике и остваривања заједничких интереса својих чланица.

У складу са Статутом, КАССС има изграђену организациону структуру коју чине: Скупштина, Председник КАССС-а и Председништво. Скупштина има скупштинске одборе по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима у чијој су надлежности питања специфично везана активности чланица одговарајућим образовно-научним и уметничким пољима.

КАССС је, у оквирима територије Републике Србије, регионално повезана кроз седам Регионалних центара, као својих организационих јединица, које обављају послове из надлежности КАССС-а на територији на којој су формирани.

Успостављени су Регионални центри за следећа подручја: Београдски регион; Регион Војводине; Западни регион; Источни регион; Централни регион; Јужни регион и Регион Косова и Метохије.

Конференција академија струковних студија Србије је члан Европске асоцијације високог струковног образовања

- European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)    www.eurashe.eu

Информатор КАССС

ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА У СРБИЈИ

DEVELOPMENT TRENDS OF SCHOOLS OF APPLIED STUDIES IN SERBIA

ГАЛЕРИЈА

 

ВЕСТИ

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

02.02.2018

На основу члана 11. став 1. тачка 2. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 88/2017[...]

Интерни оглас за избор председника Конференције академија и високих школа Србије

17.01.2018

Дана 17.01.2018. године на седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије расписан [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

17.01.2018

Јавни позив за чланове Националног савета за високо образовање Образац за пријављивање чланова за[...]

Call for Expert SAPS

10.02.2017

Call for Experts SAPS Call for Experts To join the SAPS project - Supporting Apprenticeships betwe[...]

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - АКРЕДИТАЦИЈА

10.10.2016

Питања школа о акредитацији, одговори проф. др Мирољуба Миливојчевића и проф. др Вере Милошевић - чл[...]