ПОЧЕТНА

 

Конференција академија и високих школа Србије, установљена на основама Закона о високом образовању, је ацосијација неуниверзитетских високошколских установа Србије. Чланице Конференције академија и високих школа Србије су акредитоване академије и високе школе струковних студија Србије. Као правна следбеница Конференције директора виших школа, основана је 12.04.2011. године ради координирања рада, утврђивања заједничке политике и остваривања заједничких интереса својих чланица.

У складу са Статутом, Конференција академија и високих школа Србије има изграђену организациону структуру коју чине: Скупштина, Председник и Председништво. Скупштина има скупштинске одборе по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима у чијој су надлежности питања специфично везана активности чланица одговарајућим образовно-научним и уметничким пољима.

Конференција академија и високих школа Србије је, у оквирима територије Републике Србије, регионално повезана кроз седам Регионалних центара, као својих организационих јединица, које обављају послове из надлежности Конференције академија и високих школа Србије на територији на којој су формирани.

Успостављени су Регионални центри за следећа подручја: Београдски регион; Регион Војводине; Западни регион; Источни регион; Централни регион; Јужни регион и Регион Косова и Метохије.

Конференција академија и високих школа Србије је члан Европске асоцијације високог струковног образовања European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) www.eurashe.eu

 

ВЕСТИ

Стручна пракса у предузећу- један од најбољих начина да се пронађу нови таленти

07.11.2018

Бројне студије показују да мала и средња предузећа тешко проналазе одговарајући радни кадар,  што ог[...]

Листа пријављених кандидата за члана Управног одбора Националног акредитационог тела

08.03.2018

На основу члана 16. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број 88/2017) једног [...]

Календар конференција у организацији високих школа струковних студија

07.03.2018

Висока пословна школа струковних студија "Проф. др Радомир Бојковић" из Крушевца организује конферен[...]

Члан Управног одбора за Национално акредитационо тело

05.03.2018

Према члану 14. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 88/2017) Влада образује Наци[...]

Изабрани чланови Националног савета за високо образовање из реда професора струковних студија

05.03.2018

На тридесетој седници Скупштине Конференције академија и високих школа Србије, одржаној дана 20.02.2[...]